ABC Przedsiębiorczości

Szkolenie

Celem szkolenia jest uzyskanie niezbędnej wiedzy przydatnej do samodzielnego prowadzenia biznesu oraz wyznaczania i realizacji własnych celów. Cele zostaną osiągnięte głównie przez ćwiczenia i warsztaty praktyczne dotyczące konkretnych przykładów oraz przez wykłady poszerzające wiedzę uczestników.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób chcących podjąć pracę oraz do osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą.


Tematyka

  • „Inteligencja finansowa” – w trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję do doskonalenia tzw. „inteligencji finansowej”, czyli umiejętności obserwacji i znajdowania okazji do zarabiania pieniędzy tam, gdzie inni ludzie ich nie dostrzegają. Na ten rodzaj inteligencji składają się umiejętności zarządzania swoimi środkami finansowymi, a także psychologiczne aspekty osiągania sukcesu.
  • Jak zostać człowiekiem sukcesu?” – dzięki temu uczestnicy będą mogli poznać, jakie są różnice w mentalności ludzi pracujących na etacie a przedsiębiorcami, podnieść swoją umiejętność koncentracji, komunikacji z potencjalnymi klientami oraz zarządzania swoim czasem. Ponadto dowiedzieli się jak istotne w osiągnięciu zamierzonych rezultatów są emocje, które odczuwają.
  • „Własny biznes – tylko po co?” czyli edukacja finansowa. Aby zwiększyć swoją finansową inteligencję wykorzystana zostanie pomoc w postaci planszowej gry decyzyjnej o nazwie „Cashflow”. Gra odzwierciedla realia życia każdego człowieka pracującego na etacie. Celem rozgrywki jest wydostanie się z tak zwanego „wyścigu szczurów”, czyli z pułapki życia od wypłaty do wypłaty. Uczestnicy nauczą się więc obracania swoimi środkami finansowymi, aby zainwestowane w odpowiedni sposób same przynosiły dochód. Wygrana nie przychodzi jednak łatwo: graczy mogły spotkać trudne życiowe sytuacje np. zwolnienie z pracy.
  • Sporządzanie dokumentacji handlowej (zamówienia, reklamacje, faktury i rachunki, oferty).
Cena: 150 PLN.

Czas trwania:

Szkolenie trwa 18 godz. dydaktycznych. Nauka w systemie popołudniowym w wybrane dni robocze (od godz. 16.30)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji (np. Urzędy Pracy) świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-