Bezpłatny kurs języka polskiego dla cudzoziemców z Ukrainy

Szkolenie

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Kurs języka polskiego dla cudzoziemców”, współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Щиро запрошує Вас взяти участь у проекті: „Курси польської мови для іноземців”, співфінансованому з бюджету Західно-Поморського воєводства.

Uczestnikom projektu oferujemy:
– Kurs języka polskiego dla cudzoziemców – 30h
– Kurs pierwszej pomocy – 6h

Пропонуємо учасникам проекту:
• Курс польської мови для іноземців – 30 годин
• Курс першої допомоги – 6 годин

Adresaci

Projekt skierowany jest 15 osób w wieku powyżej 18 roku życia, cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, znajdujących się w kryzysowej sytuacji bytowej i finansowej, szczególnie dotyczy osób przebywających na terenie naszego kraju w związku z ewakuowaniem z obszarów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie. Projekt skierowany do osób aktualnie przebywających w 8 powiatach: m.Szczecin, policki, m. Świnoujście, kamieński, goleniowski, stargardzki, pyrzycki, gryfiński. Projekt jest dostępny dla osób z niepełno sprawnościami.

Проект розрахований на 15 осіб віком від 18 років, іноземців, які легально перебувають у Польщі, у кризових життєвих та фінансових умовах, особливо для людей, які перебувають у нашій країні у зв’язку з евакуацією з районів, постраждалих від бойових дій в Україні. Проект розрахований на людей, які зараз проживають у 8 повітах: м. Щецин, Поліція, Свіноуйсьце, Кам’єнський, Голенів, Старгард, Пижицький, Грифінський. Проект доступний для людей з обмеженими можливостями.


Tematyka

Celem kursów jest nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności językowych na poziomie A1/A2. Podczas zajęć kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne do podstawowej komunikacji w języku polskim w różnych sytuacjach życiowych, np. w sklepie, w pracy, w przychodni itp. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka polskiego w mowie, a także rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach. Dodatkowo w ramach zadania organizator przeprowadzi kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, który ma za zadanie wzmocnić poczucie bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia zdrowia i życia.

Метою курсів є набуття учасниками базових мовних навичок на рівні А1/А2. Під час курсу студенти вивчатимуть фрази та вирази, необхідні для базового спілкування польською мовою в різних життєвих ситуаціях, наприклад, у магазині, на роботі, в поліклініці тощо. Акцент робиться на практичному використанні польської мови у мовленні, т.к. а також розуміння основних фраз у вивчених і передбачуваних контекстах. Додатково в рамках завдання організатор проведе курс з надання першої медичної допомоги, який полягає у посиленні почуття безпеки у разі загрози здоров’ю та життю.

Cena: 0 PLN

Czas trwania:

30 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie weekendowym (sobota i niedziela) w godz. 09:00-12:45. Terminy zajęć: 2-3.07; 9-10.07; 16-17.07; 23.07 (ppp)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Na kursie zapewniamy: podręcznik, materiały szkoleniowe, notes, długopis, serwis kawowy, zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu. Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-