Kadry i płace od A do Z

Szkolenie

Szkolenie warsztatowe z zakresu planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników. Jego celem jest wykrycie najczęstszych błędów w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy, (nadgodzin i pracy w dni wolne od pracy) obliczanie wymiaru, prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy, obliczanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych.

Adresaci

Osoby stawiające pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i płac zamierzające zdobyć i pogłębić wiedzę w zakresie czasu pracy, jak również osoby zajmujące się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.


Tematyka

  • Pojęcia i normy czasu pracy.
  • Obliczanie wymiaru czasu pracy.
  • Planowanie czasu pracy w harmonogramach.
  • W jaki sposób uwzględniać obowiązujące normy czasu pracy?
  • Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty.
  • Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta w harmonogramie.
  • Zmiany w czasie pracy.
  • Urlopy wypoczynkowe – ćwiczenia z udzielania i rozliczania urlopów pracowniczych.
Cena: 1.950 PLN (możliwe raty 0%).

Czas trwania:

Szkolenie trwa 80 godz. dydaktycznych w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku (16.30 - 20.30).

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-