Kurs języka angielskiego B1

Szkolenie

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, mówienia, poszerzanie słownictwa i ćwiczenie gramatyki na poziomie B1.

Nasi lektorzy to zespół profesjonalnych, w pełni wykwalifikowanych anglistów, którzy wykorzystują swoje doświadczeni w codziennej pracy z kursantami. Szybkie efekty nauki są doskonała motywacją zarówno dla uczestników szkolenia jak i lektorów prowadzących zajęcia.

Adresaci

Każda osoba, która chciałaby doskonalić swój warsztat językowy.


Tematyka

  • (B1) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc.
  • (B1) Potrafi radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka.
  • (B1) Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
  • (B1) Potrafi opisywać wydarzenia i doświadczenia, osobiste oraz plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości.
Cena: 980 PLN (semestr)

Czas trwania:

120 godzin dydaktycznych (II semestry po 60h). Nauka w systemie popołudniowym w wybrane dni robocze (od godz. 16.30)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Na kursie zapewniamy: podręcznik i ćwiczenia, notes, długopis, serwis kawowy, zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w dwóch językach (polskim i angielskim). Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Tematyka kursu zgodna jest z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B1.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-