Kurs języka francuskiego A1 i A2

Szkolenie

Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności językowych na poziomie A1/A2. Podczas zajęć kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne do podstawowej komunikacji w języku francuskim w różnych sytuacjach życiowych, np. w pracy, w czasie wyjazdu za granicę lub w kontaktach z obcokrajowcami w Polsce.

Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka francuskiego w mowie, a także rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach.

Nasi wykładowcy to zespół profesjonalnych, w pełni wykwalifikowanych lektorów, którzy wykorzystują swoje doświadczeni w codziennej pracy z kursantami. Szybkie efekty nauki są doskonała motywacją zarówno dla uczestników szkolenia jak i lektorów prowadzących zajęcia.

Adresaci

Każda osoba, która chciałaby nauczyć się języka francuskiego od podstaw.


Tematyka

  • (A1) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego.
  • (A1) Potrafi przedstawiać siebie i innych.
  • (A1) Potrafi zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania.
  • (A1) Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.
  • (A2) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
  • (A2) Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się.
  • (A2) Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.
Cena: 980 PLN (semestr)

Czas trwania:

120 godzin dydaktycznych (II semestry po 60h). Nauka w systemie popołudniowym w wybrane dni robocze (od godz. 16.30)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Na kursie zapewniamy: podręcznik i ćwiczenia, notes, długopis, serwis kawowy, zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w dwóch językach (polskim i francuskim).

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Tematyka kursu zgodna jest z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomie A1-A2.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-