Kurs pedagogiczny dla wykładowców i trenerów pozaszkolnych form edukacyjnych -zdalnie

Szkolenie

Kurs kompetencyjny dla osób chcących podjąć pracę jako wykładowcy, szkoleniowcy czy trenerzy w pozaszkolnych formach edukacyjnych (tj. pracy z osobami dorosłymi).

Kurs daje możliwość zdobycia przez uczestników pedagogicznych i psychologicznych kompetencji niezbędnych w edukacji pozaszkolnej. Dzięki warsztatom z emisji głosu, uczestnik nabędzie umiejętności efektywnego posługiwania się głosem i mową.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników do uczestnictwa w zajęciach. Osoby prowadzące kurs to doświadczeni specjaliści w dziedzinie pedagogiki, psychologii i metodyki.

Adresaci

Kurs adresowany jest do osób, które chciałyby podjąć działalność w zakresie prowadzenia zajęć w pozaszkolnych formach kształcenia, inspektorów bhp, którzy prowadzą szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do osób działających już na polu edukacyjnym, ale pragnących podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.


Tematyka

 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki i andragogiki.
 • Zasady prowadzenia szkoleń oraz schemat budowania sytuacji edukacyjnych.
 • Podstawowe metody aktywizujące oraz ich prawidłowy dobór.
 • Praktyczne przygotowanie własnego scenariusza zajęć – projekt własny.
 • Zawód wykładowcy (kwalifikacje, kompetencje, wypalenie zawodowe).
 • Indywidualny styl pracy a efektywność i atrakcyjność prowadzonych zajęć.
 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Rodzaje i przyczyny niepowodzeń dydaktycznych oraz ich przezwyciężanie.
 • Metody pracy z uczestnikiem trudnym.
 • Strategie radzenia sobie ze stresem oraz podnoszenie motywacji do pracy.
 • Autoidentyfikacja – zapoznanie przez uczestników własnych zasobów oraz obszarów wymagających wsparcia w zakresie umiejętności prowadzenia szkoleń.
 • Szkolenie osób dorosłych.
 • Efektywne posługiwanie się mową i głosem.
 • Podstawy dydaktyki ogólnej i dydaktyk szczegółowych.
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i elementy psychologii pracy.
 • Praktyka metodyczna ćwiczenia.
Cena: 750 PLN

Czas trwania:

60 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie weekendowym (piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-