e-Platforma Microsoft Teams – zdalne nauczanie dla edukacji – stacjonarnie/zdalnie

Szkolenie

Celem szkolenia jest wprowadzenie i przedstawienie najczęściej wykorzystywanych narzędzi w jednostkach edukacyjnych. Ma na celu zachęcenie nauczycieli do aktywnego wykorzystywania oprogramowania w szkole podczas pracy z uczniem.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry nauczycielskiej oraz administracyjnej szkół.


Tematyka

  • Tworzenie zespołów i kanałów.
  • Umawianie spotkania w kanałach, w tym spotkań cyklicznych.
  • Korzystanie z narzędzi spotkania w Teams.
  • Posługiwanie się kartami w kanale ogólnym (ogłoszenia, pliki, notes zajęć, zadania, oceny).
  • Udostępnianie plików, folderów oraz kierowanie do nich uczniów przy pomocy linków.
  • Tworzenie zadań oraz testów.
  • Tworzenie notesów zajęć, rozpowszechnianie stron i sprawdzanie kart pracy.
  • Tworzenie i sprawdzanie zadań oraz testów.
  • OneNote (notatnik): tworzenie oraz edytowanie sekcji i poszczególnych stron notesu, pisanie i rysowanie w notesie, wykorzystywanie obszaru współpracy jak wspólna tablica.
Cena: 255 PLN - indywidualnie, dla grup zorganizowanych cena do ustalenia

Czas trwania:

10 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie popołudniowym w wybrane dni robocze ( od godz. 16.45), dla grup zorganizowanych ilość godzin oraz czas trwania szkolenia do ustalenia

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w laboratorium komputerowym.

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-