Organizacyjne podstawy zarządzania ludźmi i pracą – czyli sztuka kierowania zespołem

Szkolenie

Celem szkolenia jest wyposażenie kadry kierowniczej w skuteczne narzędzia zarządzania zespołem z naciskiem na metody skutecznej motywacji oraz delegowania zadań czy też kontroli.

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności rozpoznawania i ulepszenia własnego stylu kierowania personelem, wyznaczania odpowiednich pracowników do konkretnych zadań.  Szkolenie pozwoli również nabyć wiedzę i umiejętności indywidualnego motywowania, kierowania, delegowania, egzekwowania zadań oraz budowanie efektywnych, spójnych, zróżnicowanych zespołów.

Adresaci

Kadra kierownicza urzędów wszystkich szczebli, osoby zarządzające grupami pracowników (kierownicy, naczelnicy, koordynatorzy), specjaliści ds. kadr , osoby, które w przyszłości chcą zarządzać zespołami i chcą nabyć kompetencje kierownicze.


Tematyka

  • Kierownik – jako lider formalny
  • Skuteczne zarządzane i ograniczanie konfliktów
  • Relacje w organizacji
  • Prowadzenie zespołu i wzmacnianie lojalności podwładnych
  • Ocenianie pracowników
  • Motywowanie podwładnych
  • Ćwiczenia warsztatowe
Cena: 750 PLN, dla grup zorganizowanych cena do ustalenia

Czas trwania:

Szkolenie trwa 16 godz. dydaktycznych weekend sobota i/lub niedziela lub w dni i godziny ustalone przez kontrahenta

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-