Trening umiejętności komunikacyjnych-komunikacja alternatywna i wspomagająca – dzieci

Szkolenie

AAC (Augmentative and alternative communication) – to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Mają one na celu umożliwienie komunikowania się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację. W ramach szkolenia proponujemy kilkanaście godzin bardzo intensywnego zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie AAC.

W trakcie szkolenia dowiesz się:

 • czym jest komunikacja alternatywna i wspomagająca,
 • jak budować indywidualny system komunikacyjny? Od czego zacząć?
 • jak znaleźć punkt dostępu?
 • poznasz narzędzia komunikacyjne,
 • nauczysz się tworzyć profil komunikacyjny i ustalać strategie pracy (wg. Magdaleny Grycman),
 • czym jest paszport komunikacyjny, co to jest modelowanie w AAC, czytanie uczestniczące- jak tworzyć pomoce?, jak wprowadzać dziecko, osobę niemówiącą w świat liter? I wiele, wiele innych….

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do rodziców, opiekunów, terapeutów i nauczycieli oraz innych osób ze środowiska życia dziecka, bądź osoby dorosłej, która korzysta lub mogłaby korzystać z komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

 


Tematyka

 • Blok 1 –  4 h
 1. Wprowadzenie w komunikację alternatywną i wspomagającą
 2. Mity i fakty w komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 3. Narzędzia w komunikacji alternatywnej i wspomagającej: eye trackery, e-tran, Boardmaker, Letme Talk, Mówik, Grid3 itp.
 4. Przyciski ( switche) i inne metody dostępu użytkownika do nowych technologii
 • Blok 2 – 4 h
 1. Punkt sprawstwa
 2. Partner komunikacyjny
 3. Profil komunikacyjny
 4. Tworzenie tablic komunikacyjnych
 5. Modelowanie w AAC
 6. Ocena efektywności porozumiewania się wg. Magdaleny Grycman
 • Blok 3 – 4 h
 1. Trudności i bariery we wprowadzaniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 2. Czytanie uczestniczące- jak tworzyć pomoce z użyciem różnych narzędzi?
 3. Nauka czytania i pisania dzieci niemówiących
 4. Podsumowanie zdobytej wiedzy
 • Blok 4 – 4 h
 1. Praktyczne warsztaty- tworzenie profilu komunikacyjnego, adekwatnych strategii,  tablic komunikacyjnych dla wybranych, konkretnych przypadków z użyciem poznanych narzędzi.
Cena: 355 PLN

Czas trwania:

Szkolenie trwa 16 godz. dydaktycznych w systemie weekendowym sobota i niedziela (9.00-15.00) lub w dni i godziny ustalone przez kontrahenta

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-