Zamówienia publiczne dla Wykonawców

Szkolenie

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z aktualnymi przepisami w zakresie prawa zamówień publicznych oraz pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do właściwego i bezbłędnego sporządzania ofert przetargowych przez Wykonawców.

Celem szkolenia będzie również zapoznanie uczestników ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych, w związku z obowiązkiem pełnej elektronizacji zamówień publicznych. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli.

Adresaci

Specjaliści zamówień publicznych, pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej, członkowie komisji przetargowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm będący zamawiającymi oraz wszystkie osoby zainteresowane aktualizacją wiedzy w zakresie zamówień publicznych.


Tematyka

 • Przygotowanie oferty.
 • Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia – postępowania krajowe vs. postępowania unijne.
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – co to jest i czemu ma służyć.
 • Jak edytować JEDZ z dokumentu w formacie .xml stworzonego przez zamawiającego.
 • Jak prawidłowo wypełnić JEDZ.
 • Jak wypełnić JEDZ w konsorcjum – punkt po punkcie.
 • Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich, skorzystanie z podwykonawców.
 • Jak uzupełniać niekompletnie złożony JEDZ.
 • Co to jest alfa i kiedy ją zaznaczyć.
 • Jak i kiedy złożyć oświadczenie wstępne w postępowaniach jednostopniowych i dwustopniowych.
 • Elektronizacja zamówień publicznych.
Cena: 350 PLN.

Czas trwania:

Szkolenie trwa 8 godz. dydaktycznych w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku (16.30 - 20.30).

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.