Zamówienia publiczne dla Zamawiających

Szkolenie

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z aktualnymi przepisami w zakresie zamówień publicznych oraz pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do właściwego i bezbłędnego przeprowadzania postępowań przetargowych.

Celem szkolenia będzie również zapoznanie uczestników ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych, w związku z obowiązkiem pełnej elektronizacji zamówień publicznych. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o znowelizowaną ustawę
Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli.

Adresaci

Specjaliści zamówień publicznych, pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej, członkowie komisji przetargowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm będący zamawiającymi oraz wszystkie osoby zainteresowane aktualizacją wiedzy w zakresie zamówień publicznych.


Tematyka

 • Plan zamówień publicznych.
 • Łączenie i dzielenie zamówień, szacowanie wartości zamówienia.
 • Przygotowanie zamówienia.
 • Ogłoszenie.
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy.
 • Procedura odwrócona.
 • Składanie ofert i ich badanie.
 • Oferta i oświadczenie.
 • Badanie przesłanek odrzucenia i wykluczenia.
 • Podwykonawcy i podmioty trzecie.
 • Wezwanie do złożenia dokumentów – termin decydowania o wzywaniu.
 • Uzupełnianie dokumentów.
 • Wybór oferty.
 • Środki ochrony prawnej.
 • Protokół postępowania.
 • Umowy i ich zmiany.
 • Elektronizacja zamówień publicznych.
Cena: 350 PLN.

Czas trwania:

Szkolenie trwa 8 godz. dydaktycznych w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku (16.30 - 20.30).

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia