1. SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY-  „JAK ŻYĆ Z LUDŹMI”

Odnosi się do strategii rozwijania kompetencji osobistych i społecznych uczestników.

Co jest najważniejsze, by osiągnąć w życiu sukces? Pieniądze. Wiedza! Dobre urodzenie. Uroda. To pewnie najczęstsze odpowiedzi. A ta właściwa brzmi: umiejętności społeczne. Praca nad własną tożsamością i standardami, jakimi kierujemy się w życiu jest jedną z najprzyjemniejszych i najbardziej istotnych zadań w naszym życiu. Życie w zgodzie ze sobą daje niezwykłe poczucie siły i radości, a także obniża próg akceptacji dla innych. Posiadając jasny obraz własnej osoby żyjesz łatwiej i lżej – bo masz na horyzoncie swoją osobistą „gwiazdę północną tożsamości”.

Celem szkolenia jest pokazać uczniom jasne strony społeczeństwa i podstawowe zasady funkcjonowania w nim.

2. „ROZ(PAKUJ) SIĘ, JESTEŚ OK” CZYLI NADMIERNA KONCENTRACJA NA SOBIE.

Młodzieży bardzo często zbyt intensywnie koncentruje się na swoim wyglądzie oraz sylwetce, inspirowanej trendami/modą „na pakowanie” lub nadmierne odchudzanie się. Podczas zajęć poruszamy jakże ważny dla młodzieży obszar akceptacji siebie a także obalamy niekorzystne mity i stereotypy dotyczące wyglądu zewnętrznego i przesadnej dbałości o sylwetkę. Pokazujemy również do czego prowadzą skrajności i nadużycia odżywek i suplementów diety.

3. "WKRĘCENI W NAWYK”- CZYLI UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE.

Podczas szkolenia poruszamy problematykę różnego rodzaju zachowań nałogowych (np. hazard, gry komputerowe, zakupoholizm, nadmierne ćwiczenia fizyczne, pracoholizm), wskazujemy na mechanizmy i objawy uzależń. Uczeń nauczy się rozpoznawać symptomy uzależnień, dowie się o realnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci, a także zapozna się z narzędziami zapewniającymi bezpieczeństwo.

4.  SAMOOKALECZENIA I ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE U MŁODZIEŻY- „ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO”.

Kiedyś uważano, że na depresję cierpią jedynie dorośli. Depresji u dzieci i młodzieży nie zauważono dlatego, że nikt nie pytał dzieci o ich uczucia. Świadomość ludzi dorosłych na temat specyfiki oraz skali zjawiska jest kluczowym elementem w reagowaniu i udzielaniu pomocy młodzieży w stanie obniżonego nastroju lub depresji. Szkolenie ma na celu ułatwić rozpoznawanie pierwszych sygnałów świadczących o problemach emocjonalnych młodych ludzi oraz zwiększyć świadomość zagrożeń z nich wynikających. Na szkolenie młodzież zostanie zapoznana z instytucjami, w których mogą uzyskać pomoc.

5. EMOCJONALNY DETOKS- CZYLI JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM.

W dzisiejszych czasach stres jest integralną częścią każdego z nas, jest niczym żywioł, którego uniknąć się nie da, ale można nauczyć się go redukować na tyle, by ograniczyć jego negatywny wpływ na życie prywatne i zawodowe. Proponowane szkolenie jest wyjątkową okazją do zapoznania się          z najnowocześniejszymi i najskuteczniejszymi technikami kontroli stresu jak i negatywnych emocji. Przeprowadzone zostaną m.in. treningi relaksacyjne i ćwiczenia antystresowe. Celem szkolenia jest nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności redukowania stresu, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych. Uświadomienie uczestnikom znaczenia własnych emocji, opanowanie technik ułatwiających kontrolowanie stresu oraz metod pozwalających na długofalowe radzenie sobie ze stresem. 

6. WIZERUNEK MEDIALNY CZYLI JA NIE STRACIĆ SWOJEGO JA W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI.

Większość z nas ma dostęp do mediów społecznościowych. Pytanie zatem: jak właściwie z nich korzystać? Jak budować wizerunek w sieci? Jak nie zrujnować sobie życia i mądrze publikować posty? O tym uczniowie mogą dowiedzieć się podczas warsztatów!

Głównym celem szkolenia jest uświadomienie młodzieży jak łatwo stracić twarz w sieci i jak ciężko to potem odzyskać oraz przekazanie młodym ludziom, że mądre korzystanie z nowych mediów może mieć jedną zaletę w przyszłości - spieniężenie własnej pasji.

 7. EFEKT MOTYLA.

Doskonale wiemy, że nawet najmniejszy szept wypowiadany w tłumie przez wiele osób jednoczenie zmienia się w hałas. 

Wszyscy co jakiś czas znajdujemy się w sytuacji, w której musimy przekonać kogoś do czegoś – dziewczynę, chłopaka, rodziców, przyjaciela. Jednocześnie i nas próbuje się co rusz przekonywać do rozmaitych działań, stanowisk czy postaw. W jaki sposób osiągać zamierzone cele? Jak przekonywać skuteczniej? Dlaczego mała, niepozorna zmiana w komunikacie może mieć ogromne konsekwencje? 

Celem szkolenia jest rozwijanie poczucia wpływu na własne życie oraz kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, zwłaszcza w kontekście planowania własnej przyszłości. Wykorzystanie tego typu umiejętności jest istotnym elementem z grupy czynników chroniących w obszarze zapobiegania uzależnieniom.

8. SUBKULTURY, SEKTY, DESTRUKCYJNE KULTY.

Dla wielu osób uczestnictwo młodzieży w subkulturze jest zjawiskiem negatywnym, niosącym znaczne zagrożenia. Oczywiście zależnie od wybranej subkultury, może się z tym wiązać pewne ryzyko, jednak trzeba pamiętać, że subkultura nie jest tożsama z sektą – organizacją, które bardzo silnie może wpłynąć na umysł i zachowanie swoich członków.

Młodzi ludzie starają się mieć własne, odmienne od starszego pokolenia sposoby na życie. Realizują je w odrębnych, ale spójnych wewnętrznie grupach nazywanych od niedawna subkulturami młodzieżowymi.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z ruchem sekt w Polsce oraz wpływem, jaki poszczególne sekty wywierają na młodzież. W programie szkolenia młodzież pozna najbardziej niebezpieczne sekty działające w Polsce oraz metody manipulacyjne sekt.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności związanych z rozpoznawaniem symptomów patologii społecznej ( sekty, subkultury).

9. JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ.

Istnieje kilka metod, dzięki którym można bardziej efektywnie zapamiętywać informacje, żeby potem podczas egzaminu ich użycie nie stanowiło żadnego problemu.

Samo ślęczenie nad książkami i żmudne wykuwanie regułek to niezbyt dobry pomysł na naukę. Chociaż przynosi rezultaty, to jednak najczęściej są one krótkotrwałe. Właśnie dlatego warto zastosować rekomendowane metody, z którymi oczekiwane efekty są łatwiejsze do uzyskania.

Celem szkolenia jest wypracowanie metodą warsztatową strategii efektywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania.

10. ASERTYWNOŚĆ CZYLI JAK NIE MYLIĆ POCZUCIA WŁASNEJ GODNOŚCI ZE ZWYKŁYM CHAMSTWEM.

Porozumiewając się z drugim człowiekiem, trzeba czasem umieć powiedzieć „nie”.

Podczas szkolenia uczeń będzie mógł przećwiczyć w praktyce zagadnienia związane z budowaniem asertywnej postawy. Dowie się, jak stawiać granice, bronić się i reagować na krytykę. Nauczy się odmawiać i wyrażać swoje uczucia, a także postępować asertywnie nawet w wyjątkowo trudnych sytuacjach.