loga

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Centrum Wsparcia - Klub AISZ TWP OR w Szczecinie” w ramach działania: 7.2 RPO WZ 2014-2020 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.


Termin realizacji projektu: 02 stycznia 2020 r. - 31 sierpnia 2022 r.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1.144.764,00 PLN

Rekrutacja do projektu jest ciągła, począwszy od stycznia 2020 r. (ilość miejsc ograniczona)


Biuro projektu: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.

Kontakt: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z terenu województwa zachodniopomorskiego: 

 • które opuściły w przeszłości zakład karny i areszt śledczy (wymóg konieczny!), zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością,
 • powyżej 18 roku życia (zarówno kobiety jak i mężczyżni).

Liczba miejsc: 100.


Udział w projekcie jest bezpłatny – to my płacimy Tobie!

W ramach projektu proponujemy:

 1. Doradztwo zawodowe
 2. Indywidualna terapia psychologiczna
 3. Terapia rodzinna
 4. Poradnictwo prawne
 5. Integracyjne wyjścia do teatru, filharmonii, opery, kina itp.
 6. Terapia rozwoju osobistego wraz z profilaktyką uzależnień
 7. Warsztaty aktywizacji zawodowej
 8. Kwalifikacyjne KURSY zawodowe wraz z egzaminem np. spawacz, elektryk, prawo jazdy i inne.
 9. Pośrednictwo pracy

Uczestnicy otrzymują:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • poczęstunek,
 • stypendium FINANSOWE za udział w szkoleniach,
 • odzież ochronną na szkolenia,
 • ubezpieczenie NNW,
 • podręczniki oraz materiały szkoleniowe.

 

Dla uczestników dojeżdżających spoza Szczecina – zapewniamy zakwaterowanie na czas szkolenia.


Zapytania ofertowe:

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowego podczas rekrutacji oraz doradztwa zawodowego - opracowanie ścieżki reintegracji dla 100 osób dorosłych, powyżej 18 roku życia.
 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań z terapeutą podczas rekrutacji oraz spotkań z terapeutą w zakresie opracowania ścieżki reintegracji dla 100 osób dorosłych, powyżej 18 roku życia.
 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem/terapeutą dla 100 osób dorosłych, powyżej 18 roku życia, uczestników projektu oraz terapii rodzinnej dla 5 wybranych rodzin (po 1 w każdej edycji projektu).
 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych spotkań z prawnikiem (poradnictwo prawne) dla 100 osób dorosłych, powyżej 18 roku życia, uczestników projektu.
 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie terapii rozwoju osobistego z profilaktyką uzależnień dla 30 osób dorosłych, powyżej 18 roku życia, uczestników projektu.

3


Projekt promuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w tym niedyskryminacji dla osób z niepełnosprawnością. 

 

Wykaz form wsparcia dla uczestników projektu