Grupa edukacyjna TWP

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe oraz MBA!
www.anstwp.pl

Wyspa Malucha w Przecławiu
Przedszkole i Żłobek
www.wyspamalucha.edu.pl

Przedszkole Ziarenko w Bielicach
www.ziarenkobielice.edu.pl

Strefa Malucha w Szczecinie
Przedszkole i Żłobek przy Technoparku Pomerania
www.strefamalucha.edu.pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ANS TWP w Szczecinie
www.odn.anstwp.pl

Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny
wykłady, warsztaty oraz ćwiczenia dla dzieci i młodzieży
www.duh.anstwp.pl

U3W

Uniwersytet Trzeciego Wieku
wykłady, warsztaty oraz ćwiczenia dla seniorów
www.utw.anstwp.pl

Policealna Szkoła Masażu TWP w Szczecinie
www.szkolamasazu.szczecin.pl