Regulamin zgłoszenia i udziału w kursie oraz szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego TWP w Szczecinie.