Od 2009 roku jesteśmy certyfikowanym centrum egzaminacyjnym ECDL. Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą egzaminatorów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie procesu certyfikacji uczniów, studentów i dorosłych.


W celu zapisania się na egzamin prosimy o kontakt z jednym z naszych egzaminatorów:

W celu zapisania się na kurs przygotowujący do wybranego egzaminu, prosimy o kontakt z działem szkoleń: e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl tel. (91) 44 80 021.


Centrum Egzaminacyjne TWP w Szczecinie posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL z modułów:

Moduły BASE

 • B1 – Podstawy pracy z komputerem.
 • B2 – Podstawy pracy w sieci.
 • B3 – Przetwarzanie tekstów.
 • B4 – Arkusze kalkulacyjne.

Moduły STANDARD

 • S1 – Użytkowanie baz danych.
 • S2 – Grafika menedżerska i prezentacyjna.
 • S3 – IT security.
 • S4 – Edycja obrazów.
 • S5 – Zarządzanie projektami.
 • S6 – Web editing.
 • S7 – Współpraca online.
 • S9 – Rozwiązywanie problemów.
 • S10 – Podstawy programowania.
 • S11 – RODO.

Moduły ADVANCED

 • A1 – Zaawansowane przetwarzanie tekstów.
 • A2 – Zaawansowane arkusze egzaminacyjne.
 • A3 – Zaawansowane użytkowanie baz danych.
 • A4 – Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna.

Moduły EPP

 • e-Urzędnik.
 • e-Nauczyciel.
 • e-Obywatel (e-Citizen).

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie

Do egzaminu ECDL może przystąpić każdy, kto chce potwierdzić certyfikatem  swoje umiejętności pracy z komputerem. Przed przystąpienie  do egzaminu nie jest wymagane wcześniejsze odbycie szkolenia.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Korzyści dla pracodawcy:

 • szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,
 • wzrost wydajności i jakości pracy,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT.

Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładają się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.
Źródło: www.ecdl.pl


Warto wspomnieć, że nasze Centrum Egzaminacyjne osiągnęło kilka sukcesów: 

 • w 2010r. otrzymaliśmy nagrodę „Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL” za dynamiczny i kompetentny rozwój centrum egzaminacyjnego oraz  popularyzację ECDL w Polsce
 • w 2010 r. nasz egzaminator Marek Hajdukiewicz otrzymał wyróżnienie „Najlepszy Egzaminator”
 • w 2012 r. nasza egzaminatorka Mirosława Korczak otrzymała wyróżnienie „Najlepszy Egzaminator”
 • w 2015 r. nasz egzaminator Tadeusz Pietrzak otrzymał wyróżnienie „Najlepszy Egzaminator”

Nasi egzaminatorzy: 

 1. PL-E0650 – Jolanta Maria Günther, e-mail: jgunther@interia.pl
 2. PL-E0018 – Mirosław Zajdel, e-mail: miza61@gmail.com
 3. PL-E1212 – Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl
 4. PL-E2384 – Artur Kaczmarek, e-mail: kacart@poczta.onet.pl
 5. PL-E0873 – Marcin Zieliński, e-mail: mziel@anstwp.pl
 6. PL-E1427 – Mirosława Renata Korczak, e-mail: mkorczak1@poczta.onet.pl
 7. PL-E4545 – Marcin Rafał Bialic, e-mail: biuro@komputeryszczecinek.pl
 8. PL-E3159 – Paweł Mudryk, e-mail: pmudryk.ecdl@wp.pl
 9. PL-E2461 – Marek Hajdukiewicz, e-mail: hajdukm@anstwp.pl

Centrum egzaminacyjne ECDL PL-CE0013 Towarzystwa Wiedzy Powszechnej znajduje się przy ul. Potulickiej w Szczecinie.