Zachodniopomorska Akademia TenStep™ TWP

Szkolenie

W związku z intensywnym rozwojem zarządzania projektami w ostatnich latach, pojawiła się potrzeba nowatorskiego wsparcia przedsiębiorstw w ich dążeniach do skutecznej realizacji przedsięwzięć. Zarządzanie projektami w nowoczesnym podejściu stało się wielowątkowe, złożone i wymagające ciągłego poszukiwania nowych metod i narzędzi usprawniających kluczowe procesy w przedsiębiorstwie. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie powstała pierwsza w województwie Zachodniopomorska Akademia TenStep TWP.


Czym jest Zachodniopomorska Akademia TenStepTM TWP?

Zachodniopomorska Akademia TenStep to wynik współpracy TenStep Western Poland oraz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej OR Szczecin, w zakresie kształcenia osób dorosłych w obszarze zarządzania projektami. Proponujemy Państwu unikatowy produkt edukacyjny, który pozwala kształcić kierowników projektów w oparciu o standardy TenStep Project Management Process® (TSPMP) oraz Project Management Body of Knowledge® (PMBoK) ustanowiony przez Project Management Institute (PMI).

Zachodniopomorska Akademia TenStepTM TWP to specjalistyczny cykl warsztatów, który pozwala uczestnikom wyćwiczyć kompetencje niezbędne w profesjonalnym zarządzaniu projektami biznesowymi. Jest to jedyna taka możliwość zapoznania się z licencjonowanym know how, w systemie warsztatów otwartych.  Sposób kształcenia jest oparty o model Dawida A. Kolba i opiera się głównie na zdobywaniu praktycznych kompetencji (Experiential Learning Model). Proces kształcenia jest rozłożony na warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków oraz konsultacje pomiędzy warsztatami wspomagające pracę własną uczestników.


Czym jest metodyka TenStep™?

TenStep (TenStep Project Management Process™) to nowoczesny standard zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi (projektami). Narzędzie uznane przez wielu profesjonalistów na całym świecie jako najskuteczniejszy sposób radzenia sobie w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu biznesowym. Skalowalność, genetyczna niechęć do nadmiernej biurokracji, precyzyjnie określona odpowiedzialność oraz duże uprawnienia zarządcze dla  kierownika projektu to cechy, które powodują, że jeśli ktoś pozna TenStep™, to już nigdy nie przestanie go stosować. To narzędzie zmienia ludzi i organizacje. Pozwala osiągać sukcesy w biznesie, czyniąc projekty bardziej przewidywalnymi, a zarządzanie nimi – łatwiejszym.

Standard TenStep Project Management Process™ to opis dziesięciu procesów (dwóch planistycznych i ośmiu zarządczych) uruchamianych według potrzeby opracowany  przez Toma Mochala i grupę skupionych wokół niego wybitnych project managerów. Co roku uzupełniany i rozwijany na programowych konferencjach TenStep. Jest on w 100% zgodny z PMBoK, standardem ustanowionym przez Project Management Institute (PMI), największą na świecie organizacją zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się zarządzaniem projektami. Jest jego kompletnym uzupełnieniem.

Adresaci

Do udziału w Zachodniopomorskiej Akademii TenStepTM TWP zapraszamy wszystkie osoby chcące poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania projektami, a w szczególności:

 • Osoby, które chcą uzyskać potwierdzenie ich wiedzy w zakresie zarządzania projektami i/lub czynnie uczestniczyć w realizacji projektów.
 • Osoby, które planują swój rozwój zawodowy w obszarach współpracujących z realizatorami projektów.
 • Kierownicy projektów, przyszli kierownicy projektów, osoby odpowiedzialne za realizację dużych i (lub) nietypowych zadań.
 • Osoby nadzorujące wykonawców kluczowych przedsięwzięć w organizacji.

Uwaga: Nie jest wymagany wcześniejszy udział w projektach. Nie jest wymagana znajomość programów komputerowych do zarządzania harmonogramem.


Korzyści z uczestnictwa w warsztatach Zachodniopomorskiej Akademii TenStep:

 • Jeżeli pełnisz lub będziesz pełnił rolę kierownika projektu…
  • Będziesz potrafił zaplanować projekt, czyli przemyśleć go i obliczyć ile czasu zajmie realizacja.
  • Będzie potrafił efektywnie przydzielać zadania i skutecznie egzekwować ich realizację.
  • Nie wiadomo jakie przygody będziesz miał w projekcie, ale wyćwiczysz procedury postępowania z nimi i już nic cię nie zaskoczy.
  • Będziesz umiał zarządzać małym zespołem projektowym, tak aby pracownicy chcieli robić to o co poprosisz.
  • Opanujesz zasady skutecznej komunikacji w projekcie oraz sposoby raportowania nie zabierające dużo czasu.
  • Nauczysz się korzystać z zasady ekonomiki działania.
 • Jeżeli pełnisz lub będziesz pełnił rolę członka zespołu projektowego…
  • Będziesz wiedział czego oczekuje od ciebie kierownik projektu oraz na czym polega twoja rola w projekcie.
  • Nauczysz się czytać harmonogramy i odszukiwać w nich swoja zadania.
  • Będziesz wiedział jak rozwiązywać problemy i jak zareagować na zagrożenie projekcie.
  • Nauczysz się realizować zadania projektowe bez uszczerbku dla swojej bieżącej pracy oraz jak uniknąć „gaszenia pożarów”.
 • Jeżeli jesteś decydentem i nadzorujesz projekt …
  • Będziesz wiedział jak jest w projekcie a nie będzie ci się wydawało, że wiesz jak jest.
  • Nauczysz się co i jak wymagać od kierownika projektu, aby projekt zakończył się sukcesem
  • Będziesz wiedział jak zapewnić sobie poczucie stabilności i bezpieczeństwa zapewniając jednocześnie pełną wykonywalność projektu.
  • Będziesz wiedział jak stworzyć warunki, aby obietnice kierownika projektu dotyczące terminów, budżetu czy jakości były wiarygodne i dotrzymywane.
 • Jeżeli pełnisz inną rolę w firmie…
  • Będziesz wiedział jak powinny być zarządzane projekty biznesowe.
  • Zobaczysz, że można prowadzić projekty bez zbędnej biurokracji, ale i bez chaosu.
  • Poznasz role projektowe, ich uprawnienia i odpowiedzialności.
  • Opanujesz terminologie i poznasz podstawowe reguły, których znajomość pomaga w realizacji złożonych przedsięwzięć.

Tematyka

Zasady realizacji warsztatów

Zachodniopomorska Akademia TenStepTM TWP realizowana jest w formie sesji szkoleniowych jedno- i dwudniowych (osiem dni warsztatowych) w odstępach ok. dwóch tygodni pozwala zastosować ewolucyjny model (spiral model), w którym nabywanie wiedzy i umiejętności jest starannie stopniowane.  Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych project managerów, na co dzień zarządzających komercyjnymi projektami. Uczestnicy pracują na rzeczywistych projektach, a pomiędzy warsztatami mają możliwość konsultacji telefonicznych i mailowych we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania projektami (distance learning).

Tematyka poszczególnych sesji obejmuje:

 • Dzień 1: Podstawowe pojęcia i reguły zarządzania projektami. Standaryzacja pojęć.
 • Dzień 2 i 3: Definiowanie projektów.
 • Dzień 4: Planowanie pracy w projekcie i budowa harmonogramu. Zarządzanie harmonogramem i budżetem w projekcie.
 • Dzień 5 i 6: Zarządzanie zdarzeniami w projekcie. Zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie problemami krytycznymi.
 • Dzień 7 i 8: Zarządzanie dokumentami, komunikacją i personelem w projekcie. Zarządzanie jakością, miarami i dostawcami.

Cykl szkolenia rozpoczyna się wprowadzającym warsztatem standaryzującym wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Następnie zgodnie z cyklem życia projektu uczestnicy definiują swoje projekty, a następnie opracowują harmonogram i budżet. W dalszej kolejności ćwiczą zarządzanie harmonogramem. Kolejnym krokiem jest przygotowanie uczestników na takie wydarzenia, które pojawiają się w projekcie jak zmiana, ryzyko czy problem krytyczny. Konsultancie przygotowują studia przypadków osadzone w realiach rzeczywistych projektów oraz w konkretnym miejscu harmonogramu. Tego typu ćwiczenia zapoznają uczestników ze sprawdzonymi algorytmami działania i ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami. Efektem cyklu jest przygotowana definicja projektu, harmonogram i budżet projektu uczestnika oraz przećwiczone zdarzenia, które mogą zaistnieć w projekcie.


Egzamin i certyfikacja

Wszyscy uczestnicy Zachodniopomorskiej Akademii TenStepTM TWP otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodne ze wzorem MEiN wydany przez TWP.

Dodatkowo uczestnicy mają możliwość przystąpienia do egzaminu (Egzamin FN-TSPM) i zdobycia dodatkowego certyfikatu Foundation Project Manager (Fn-TSPM). Jest to dokument  potwierdzający, że jego posiadacz zdobył wiedzę w zakresie zasad i procesów wykorzystywanych w zarządzaniu projektami wg standardu TenStep Project Management Porcess. Certyfikat wydawany jest przez TenStep Academy – TenStep Inc., Georgia, USA.

Korzyści z posiadania certyfikatu Fn-TSPM

 • Certyfikat Fn-TSPM potwierdza, że jego posiadacz dysponuje większą niż przeciętna wiedzą o zarządzaniu projektami.
 • Certyfikat Fn-TSPM otwiera przed jego posiadaczem możliwości czynnego uczestniczenia w pracach projektowych, co pozwoli na zdobycie praktycznego doświadczenia i rozwoju zawodowego w obszarze zarządzania projektami.
 • Uzyskanie Certyfikatu Fn-TSPM daje jego posiadaczowi pewność siebie, niezbędną do podejmowania rozmów na zasadach partnerskich z kierownikami projektów i innymi interesariuszami.

Warunki konieczne do przystąpienia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział we wszystkich zjazdach. Osoby, które z przyczyn losowych nie będą w stanie uczestniczyć we wszystkich zjazdach zobowiązane są do uzupełnienia materiału wg indywidualnych uzgodnień z wykładowcą.


Egzamin Fn-TSPM

Egzamin FN-TSPM jest składany w formie pisemnej, w języku polskim. Podstawą egzaminu jest skrypt zawierający wybrane elementy metodyki TenStep® Project Management Process.
Egzamin składa się z 45 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut. Certyfikacja Fn-TSPM ™ powstała w oparciu o TenStep Project Management, który jest w pełni zgodny z międzynarodowym standardem PMBoK Guide ustanowionym przez największą na świecie organizację zrzeszającą osoby profesjonalnie zarządzające projektami – Project Management Institute (PMI).


Inwestycja w kwalifikacje

Z okazji premierowej edycji Zachodniopomorskiej Akademii TenStepTM TWP oferujemy Państwu cenę promocyjną w kwocie 3.500,00 zł * (VAT zwolniony)
Koszt egzaminu certyfikującego: 600,00 zł + VAT (dla chętnych uczestników)
*cena regularna:  4.500,00 zł

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona!

Cena: 3.500 zł + opłata za egzamin

Czas trwania:

8 dni, zajęcia w godz. 8:00-16:00

Ważne informacje


 • Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15.
 • Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 • Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Nadzór merytoryczny: Piotr Filipiuk – TSPM, P2P, PSM, Managing Partner TenStep Western Poland