Kompleksowe wdrożenie RODO

Szkolenie

Wdrożenie RODO w organizacji jest wieloaspektowym zadaniem polegającym na dostosowaniu w organizacji m.in.: procesów wewnętrznych, relacji z klientami i kontrahentami, stworzeniem (aktualizacją) niezbędnych procedur i polityk oraz zadbaniem o bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Aby profesjonalnie i skutecznie wdrożyć RODO w Państwa organizacji przeprowadzamy w cenie usługi audyt, który jest swoistą analizą SWOT obrazującą Państwa mocne i słabe strony, szansę oraz zagrożenia w kontekście ochrony danych. Po przeprowadzonym audycie informujemy klienta o jego wynikach, rozmawiamy o zaistniałych problemach i staramy się je skutecznie i efektywnie rozwiązywać, wdrażając krok po kroku niezbędne procesy wdrożenia RODO.

Adresaci

Adresatami usługi wdrożenia RODO mogą być zarówno Instytucje Publiczne jak i wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa (w tym spółki).


Tematyka

Przeprowadzenie kompleksowego audytu i na jego podstawie wdrożenie następujących dokumentów i procedur w Organizacji m.in.:

 • Polityka Ochrony Danych (kompleksowa),
 • Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi,
 • Klauzule informacyjne (w tym monitoring),
 • Regulamin monitoringu wizyjnego,
 • Analiza ryzyka,
 • Rejestr Czynności Przetwarzania,
 • Procedura obsługi praw osób fizycznych,
 • Procedura dostępu do danych i wykonywania kopii zapasowych,
 • Procedura zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych,
 • Procedura przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
 • Procedura określająca zasady szacowania ryzyka naruszenia praw i wolności,
 • Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa,
 • Procedura określająca zasady nadawania, zmiany i odbierania upoważnień,
 • Procedura określająca zasady prowadzenia uprzednich konsultacji,
 • Procedura określająca zasady privacy by design i privacy by default,
 • Procedura określająca zasady profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 • Procedura określająca zasady usuwania i niszczenia danych osobowych,
 • Polityka Prywatności,
 • Przygotowanie wzorów m.in.: umowy powierzenia danych, upoważnień, oświadczeń o poufności etc.
 • i wiele innych w zależności od charakteru/branży.
Cena: Do ustalenia indywidualnie

Czas trwania:

Do uzgodnienia (w zależności od wielkości i specyfikacji Klienta)

Ważne informacje

Kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia usługi:

 • ukończone studia podyplomowe ABI / IOD,
 • certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy EN ISO/IEC 27001:2017 wydanym przez polską jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),
 • wieloletnie doświadczenie praktyczne w administracji publicznej.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: iod@twp.szczecin.pl.