Inspektor Ochrony Danych – obsługa firm i instytucji

Szkolenie

Art. 37 RODO zobowiązuję do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD) wszystkie organy i podmioty publiczne, a także tych Administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe na dużą skalę. Zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD) reguluje art. 39 RODO.

Adresaci

Adresatami usługi Inspektora Ochrony Danych mogą być zarówno instytucje publiczne jak i wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa (w tym spółki).


Tematyka

Oferowany przez nas Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych daje szansę instytucjom i przedsiębiorcom w klarowny i wygodny sposób wywiązać się z obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Dzięki tak przyjętej formy współpracy nie trzeba zatrudniać na kosztowny etat dodatkowego specjalisty. Administrator nie będzie musiał tym samym powierzać jednemu ze swoich współpracowników nowych obowiązków, wymagających bardzo specjalistycznej i rozległej wiedzy.

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest korzystny również pod względem optymalizacji kosztów w Państwa organizacji.

Cena: Do ustalenia indywidualnie

Czas trwania:

Do uzgodnienia

Ważne informacje

Kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia usługi:

  • ukończone studia podyplomowe ABI / IOD,
  • certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy EN ISO/IEC 27001:2017 wydanym przez polską jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),
  • wieloletnie doświadczenie praktyczne w administracji publicznej.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: iod@twp.szczecin.pl.