Klub Seniora TWP OR w Szczecinie

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych seniorów zaprasza do Klubu Seniora TWP OR w Szczecinie w myśl idei „drugiego domu”, jako miejsca charakteryzujące się przyjazną przestrzenią, dającą możliwość kontaktów społecznych, wszechstronnego rozwoju oraz pobudzania aktywności seniorów, w ramach którego będzie oferować:

 1. integracje i aktywizacje osób starszych,
 2. przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu,
 3. podnoszenie sprawności fizycznej oraz intelektualnej,
 4. promocję zdrowia oraz profilaktykę uzależnień.

Klub Seniora będzie działać od wtorku do czwartku w godzinach: 9.00 – 15.00, zaś zadania zaplanowane dla seniorów odbywać się mogą w każdy dzień tygodnia w godzinach popołudniowych zgodnie z harmonogramem ustalonym na koniec każdego tygodnia na przyszły miesiąc.

Odbiorcami będą mieszkańcy miasta Szczecina w wieku 60+ (40 osób).


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ – DO WAKACJI (PDF)

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ – PO WAKACJACH (PDF)

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ (PDF) – AKTUALNY


Przedstawiamy opracowaną koncepcję funkcjonowania Klubu, uwzględniając zróżnicowane potrzeby seniorów – uczestników zajęć.

PLAN DZIAŁAŃ:

 1. Aktywność własna w tym: warsztaty rękodzielnicze; warsztaty z czytelnictwa.
 2. Warsztaty / wykłady z zakresu promowania działań na rzecz podnoszenia świadomości seniorów dotyczącej bezpieczeństwa i nowoczesnych technologii.
 3. Warsztaty / wykłady w zakresie popularyzacji problematyki ekologicznej oraz kształtowanie wśród osób starszych postaw proekologicznych.
 4. Warsztaty / wykłady w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób i zagrożeń zdrowotnych, zmian postaw i zachowań zagrażających zdrowiu, a także profilaktyki uzależnień.
 5. Warsztaty / wykłady z zakresu aktywności fizycznej seniorów.
 6. Zajęcia rekreacyjno – usprawniające Nordic Walking.
 7. Zajęcia limitowane* rekreacyjno – usprawniające Aqua fitness.
 8. Wyjścia integracyjne do miejsc kultury (np. kino/filharmonia/teatr/opera (limitowane)*.
 9. Aktywne włączenie się Członków Klubu w działalność na rzecz Klubu oraz na rzecz innych seniorów i społeczności lokalnej, w tym udział w wydarzeniach integracyjnych i międzypokoleniowych, promowanie wolontariatu, współpracy z lokalnymi Klubami Seniora, Uniwersytetami Trzeciego Wieku a w szczególności ścisłej współpracy z Centrum Seniora w Szczecinie, w tym dotyczące włączenia się do aktywnego uczestnictwa w Tygodniu Inicjatyw Senioralnych.
 10. Możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu gimnastycznego.

* Na zajęcia limitowane obowiązuje zapis wg kolejności zgłoszeń.

Opłata członkowska – 10zł miesięcznie.

Rekrutacja: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, tel: (91) 424 32 31 (IV piętro – czytelnia).

Opiekun projektu: Marta Białas.


Dokumenty projektowe:

 


Tydzień Inicjatyw Senioralnych

✅ Klub Seniora TWP OR w Szczecinie bierze aktywny udziału w Tygodniu Inicjatyw Senioralnych.
➡️ Serdecznie zapraszamy seniorów na ciekawe zajęcia, które odbywać się w będą w budynku Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15, w programie:
🔸 11.09.2023 – 11.00-12.30 – „Gry planszowe bez tajemnic. Zadziw wnuka – wspólnie zaprojektujcie grę” dr Grażyna Leśniewska:
🔹 12.09.2023 – 15.00-16.00 – „Nowoczesne technologie przyjazne seniorom (drony, roboty, sztuczna inteligencja, VR)” mgr inż. Grzegorz Leśniewski
🔸 13.09.2023 – 12.00-13.30 Wykład: „Czytajcie książki swoim wnukom. Pedagogiczna moc literatury dla dzieci” dr Iwona Korpaczewska-Piskorz
🔹 14.09.2023 – 15.30-17.00 Wykład „Żywienie w chorobach tarczycy” – Dietetyk kliniczny Beata Gierczak


Zadanie publiczne realizowane na podstawie art. 16, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie pod tytułem: „Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubu Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin” umowa nr WSS-VI.524.7.2023.OW CRU nr 23/0000230. Całkowity koszt zadania 22 670,00 PLN – w tym 20 000 PLN FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTO SZCZECIN. Termin realizacji: 02.01.2023r. – 31.12.2023 r.