Audyt zgodności z KRI

Szkolenie

Audyt zgodności z KRI czyli Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

Wymogiem rozporządzenia KRI jest konieczność wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wymogi, które powinien spełniać SZBI zostały sprecyzowane dosyć klarownie w § 20 tego rozporządzenia. Obowiązkiem określonym w § 20 ust. 2 p. 14 jest przeprowadzenie audytu KRI co najmniej raz w roku!

Adresaci

Adresatami usługi audytu zgodności z KRI są wyłącznie instytucje publiczne.


Tematyka

  • Wymogi, które powinien spełniać SZBI zostały sprecyzowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
Cena: Do ustalenia indywidualnie

Czas trwania:

Do uzgodnienia (w zależności od wielkości i specyfikacji Klienta)

Ważne informacje

Kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia usługi:

  • ukończone studia podyplomowe ABI / IOD,
  • certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy EN ISO/IEC 27001:2017 wydanym przez polską jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),
  • wieloletnie doświadczenie praktyczne w administracji publicznej.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia