Opiekun osób starszych

Szkolenie

Kurs zapewnia w pełni profesjonalne przygotowanie do pracy opiekuna osób starszych, zarówno poprzez dostarczenie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.

Wydajemy zaświadczenia w 3 językach: polskim, niemieckim i angielskim bez dodatkowych opłat za tłumaczenie. Dodatkowo można opcjonalnie rozszerzyć szkolenie o praktyki zawodowe oraz kurs językowy (niemiecki lub angielski do wyboru).

 

Adresaci

Kurs opiekuna osób starszych skierowany jest do osób, które pragną podjąć zatrudnienie w charakterze opiekuna w placówkach całodobowej opieki (dom Seniora), w placówkach opieki dziennej, w firmach zapewniających usługi opiekuńcze oraz dla osób zdecydowanych podjąć pracę opiekuna osoby starszej w kraju lub za granicą.

 


Tematyka

 • Rola i zadania opiekuna osoby starszej, formy opieki.
 • Pielęgnacja i higiena osoby starszej.
 • Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów (wykłady i ćwiczenia).
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (wykłady i ćwiczenia).
 • Komunikacja z podopiecznymi i ich rodzinami (wykłady i ćwiczenia).
 • Organizacja czasu wolnego podopiecznego (wykłady i ćwiczenia).
 • Zasady żywienia osób starszych.
 • Opieka nad umierającym.
 • Zawód opiekuna/etyka zawodowa.
 • Publiczna służba zdrowia oraz system opieki społecznej.
 • Ustalanie warunków pracy, rodzaj zatrudnienia.
 • Praktyki zawodowe (dobrowolne).
Cena: 900 PLN (możliwe raty 0%).

Czas trwania:

Kurs trwa 40 godz. dydaktycznych (soboty i niedziele w godz. 9:00 - 17:00) + dobrowolne praktyki zawodowe 50 godz.

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz 652).

Istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych na podstawie indywidualnego porozumienia z instytucją zapewniającą usługi opieki nad osobami starszymi (m. in. domy seniora, domy opieki społecznej) w terminach ustalonych przez uczestnika szkolenia z wybraną placówką.

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę kursu w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-