Kurs spawania – met. TIG 141 (I moduł) – spoinami pachwinowymi

Szkolenie

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika szkolenia prowadzące do egzaminu kwalifikacyjnego przed wybraną jednostką klasyfikacyjną  PRS lub TUV w zakresie egzaminu na 141 P FW 1.1 S t6, PF lub PA ml.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje stosowny wpis do Książeczki Spawacza oraz Certyfikat wybranego towarzystwa klasyfikacyjnego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Uczestnik  we własnym zakresie zapewnia odzież ochroną do zajęć praktycznych, tj. obuwie i kombinezon.

Adresaci

Kurs spawania skierowany jest do osób które chcą zdobyć lub rozszerzyć zakres umiejętności i uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu spawacza.

Wymagania wobec uczestnika: ukończone 18 lat, ukończenie co najmniej szkoły podstawowej.


Tematyka

Zajęcia teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez Kierownika ds. szkoleń spawalniczych:

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w procesie spawalniczym.
 • Metoda spawania TIG, budowa urządzeń i zasada działania.
 • Wytwarzanie i podział stali (zgodnie z materiałem do obróbki).
 • Rodzaje elektrod wolframowych i biegunowość.
 • Materiały rodzime i dodatkowe (zgodnie z materiałem do obróbki).
 • Spawanie w praktyce (zgodnie z materiałem do obróbki).
 • Metody przygotowania złącza do spawania (zgodnie z materiałem do obróbki).
 • Geometria złącza i budowa złącza spawanego (zgodnie z materiałem do obróbki).
 • Metody spawania łukowego.
 • Niezgodności spawalnicze i przyczyny powstawania, metody zapobiegania.
 • Badania i kontrola złączy spawanych.
 • Naprężenia i odkształcenia spawalnicze (zgodnie z materiałem do obróbki).
 • Oznaczenia i wymiarowanie spoin.
 • Spawalność stali oraz typowe parametry spawania (zgodnie z materiałem do obróbki).
 • Kwalifikowanie spawaczy (zgodnie z materiałem do obróbki).

Zajęcia praktyczne wg programu zatwierdzonego przez Kierownika ds. szkoleń spawalniczych:

 • Instruktaż stanowiskowy.
 • Ćwiczenie nr 1. Napawanie w pozycji spawania PA, PF i PC.
 • Ćwiczenie nr 2. Wykonywanie spoin pachwinowych sl+ml. Pozycja spawania PA.
 • Ćwiczenie nr 3. Wykonywanie spoin pachwinowych sl+ml. Pozycja spawania PB.
 • Ćwiczenie nr 4. Wykonywanie spoin pachwinowych w złączach teowych sl+ml. Pozycja spawania PB.
 • Ćwiczenie nr 5. Wykonywanie spoin pachwinowych w złączach narożnych sl. Pozycja spawania PA.
 • Ćwiczenie nr 6. Wykonywanie spoin pachwinowych w złączach teowych sl. Pozycja spawania PF.
 • Ćwiczenie nr 7. Wykonywanie spoin pachwinowych w złączach teowych sl+ml.
 • Najtrudniejszych dla uczestnika szkolenia. Pozycje spawania PA, PB, PF.
Cena: 3.100 PLN (wraz z egzaminem)

Czas trwania:

Nabór ciągły. Kurs trwa 4 tygodnie,105 godzin w tym 80 godzin zajęć praktycznych i 25 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku

Ważne informacje

Zajęcia odbywają w laboratorium spawalniczym wyposażonym w nowoczesne urządzenia oraz niezbędne materiały szkoleniowe.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje stosowny wpis do Książeczki Spawacza oraz Certyfikat wybranego towarzystwa klasyfikacyjnego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-