Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy oraz dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Szkolenie

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wieloletnia tradycja i doświadczenie, współpraca z profesjonalnymi wykładowcami gwarantuje Państwu usługi na najwyższym poziomie.

Adresaci

Pracownicy służb BHP, Społeczni Inspektorzy Pracy oraz pracodawcy i inne osoby kierujący pracownikami.


Tematyka

  • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy.
  • Organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy: służba bhp (obowiązki, uprawnienia, sposoby działania, zasady współpracy z SIP i pracodawcą);  Społeczna Inspekcja Pracy (obowiązki, uprawnienia, sposoby działania, zasady współpracy ze służbą bhp i pracodawcą); Komisja ds. BHP.
  • Obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracowników w zakresie BHP (tym przede wszystkim omówienie zagadnień dot.: szkoleń BHP, badań profilaktycznych, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, napojów i posiłków profilaktycznych, organizacji systemu pierwszej pomocy, okularów korekcyjnych pracowników, prawa odstąpienia od pracy pracownika, prawa oddalenia się miejsca wykonywania zadania, alkoholu w pracy itd.) z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach dot. BHP.
  • Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów BHP.
  • Wypadki przy pracy pracowników oraz wypadki zrównane z wypadkami przy pracy (definicja, postępowanie powypadkowe, dokumentacja, rola służby BHP i SIP w postępowaniu).
  • Wypadki w drodze do pracy i z pracy.
  • Omówienie ostatnich zmian w Kodeksie pracy.
  • Zjawisko mobbingu i molestowania seksualnego w pracy.
  • Dyskusja merytoryczna. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Cena: 150,00 PLN / os. - 550,00 PLN / os. Służby BHP

Czas trwania:

Jednodniowe seminarium + samokształcenie kierowane.

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. 506 806 848 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl

Powiązane kursy i szkolenia

-