Z1 – Obsługa firm (outsourcing BHP)

Szkolenie

Prowadzimy rzetelną i kompleksową obsługę zakładów pracy w zakresie przestrzegania przepisów i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowujemy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub pomagamy w prawidłowej realizacji decyzji i wystąpień pokontrolnych.

Adresaci

Zakłady pracy – zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego.


Tematyka

  • Szkolenia BHP (wstępne, okresowe), oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony ppoż.
  • Szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
  • Kompleksowa obsługa BHP.
  • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego.
  • Wykonywanie dokumentacji powypadkowych.
  • Przeprowadzenia analizy stanu BHP w zakładzie pracy.
  • Opracowanie instrukcji (np. bezpieczeństwa pożarowego, stanowiskowych).
  • Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych.
Cena: Do ustalenia indywidualnie

Czas trwania:

Do uzgodnienia.

Ważne informacje

Więcej informacji: tel. 506 806 848 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl

Powiązane kursy i szkolenia

-