Działanie 7.2 „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie” – trwałość projektu

Projekt promuje równe szanse i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie oraz Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT realizował projekt w ramach działania 7.2 „Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej” pod nazwą: „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie”

 


W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. projektu uprzejmie informujemy, że nasz Klub nadal będzie funkcjonował.

Aby uzyskać stały dostęp do szerokiej oferty szkoleniowo – aktywizującej serdecznie zapraszamy do biura TWP OR w Szczecinie przy ul. Potulickiej 16 celem złożenia formularza zgłoszeniowego, uprawniającego do korzystania w ramach klubu do bezpłatnych kursów/ szkoleń/ seminariów oraz ofert aktywizujących. Na tej stronie dostępne będą również informacje o bieżących działaniach prowadzonych na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami.


Do pobrania aktualny formularz zgłoszeniowy:


Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: mflisikowska@twp.szczecin.pl
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie
ul. Potulicka 16
70-234 Szczecin
tel. 91 44-80-021

Propozycje aktywizacji społeczno-zawodowej:

Twoja Nowa Praca – program Absolwent

Projekt 3.1- BUDOWANIE MARKI W INTERNECIE

Kursy i szkolenia w TWP!