Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Kurs języka polskiego dla cudzoziemców”, współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Щиро запрошує Вас взяти участь у проекті: «Курси польської мови для іноземців», співфінансованому з бюджету Західно-Поморського воєводства.

Termin realizacji projektu: 16 maja 2022 r. – 31 lipca 2022 r.
Дата завершення проекту:16 травня 2022 року – 31 липня 2022 року

Dofinansowanie projektu z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego:  6.810,00 PLN
Співфінансування проекту з бюджету Західно-Поморського воєводства: 6.810,00 зл.

Biuro projektu: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin. Kontakt: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl

Проектний офіс: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej в Щецині, вул. Потулицька 16, 70-234 Щецин. Контакт: телефон (91) 44 80 021 або електронна пошта: szkolenia@twp.szczecin.pl

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest 15 osób w wieku powyżej 18 roku życia, cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, znajdujących się w kryzysowej sytuacji bytowej i finansowej, szczególnie dotyczy osób przebywających na terenie naszego kraju w związku z ewakuowaniem z obszarów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie. Projekt skierowany do osób aktualnie przebywających w 8 powiatach: m.Szczecin, policki, m. Świnoujście, kamieński, goleniowski, stargardzki, pyrzycki, gryfiński. Projekt jest dostępny dla osób z niepełno sprawnościami.

Цільова група:

Проект розрахований на 15 осіб віком від 18 років, іноземців, які легально перебувають у Польщі, у кризових життєвих та фінансових умовах, особливо для людей, які перебувають у нашій країні у зв’язку з евакуацією з районів, постраждалих від бойових дій в Україні. Проект розрахований на людей, які зараз проживають у 8 повітах: м. Щецин, Поліція, Свіноуйсьце, Кам’єнський, Голенів, Старгард, Пижицький, Грифінський. Проект доступний для людей з обмеженими можливостями.

Uczestnikom projektu oferujemy:

  • Kurs języka polskiego dla cudzoziemców – 30h
  • Kurs pierwszej pomocy – 6h

Пропонуємо учасникам проекту:

  • Курс польської мови для іноземців – 30 годин
  • Курс першої допомоги – 6 годин

Celem kursów jest nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności językowych na poziomie A1/A2. Podczas zajęć kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne do podstawowej komunikacji w języku polskim w różnych sytuacjach życiowych, np. w sklepie, w pracy, w przychodni itp. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka polskiego w mowie, a także rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach. Dodatkowo w ramach zadania organizator przeprowadzi kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, który ma za zadanie wzmocnić poczucie bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia zdrowia i życia.

Метою курсів є набуття учасниками базових мовних навичок на рівні А1/А2. Під час курсу студенти вивчатимуть фрази та вирази, необхідні для базового спілкування польською мовою в різних життєвих ситуаціях, наприклад, у магазині, на роботі, в поліклініці тощо. Акцент робиться на практичному використанні польської мови у мовленні, т.к. а також розуміння основних фраз у вивчених і передбачуваних контекстах. Додатково в рамках завдання організатор проведе курс з надання першої медичної допомоги, який полягає у посиленні почуття безпеки у разі загрози здоров’ю та життю.

Dokumenty do pobrania: