Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie „Strefa Malucha”. 8.1 RPO WZ 2014-2020 „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej”.


Trwałość projektu!

Żłobek i Przedszkole Niepubliczne Strefa Malucha w Szczecinie wciąż funkcjonuję!

Zapraszamy na stronę internetową naszej placówki: https://strefamalucha.edu.pl/ – znajdziecie tutaj Państwo informację:

 • o trwających rekrutacjach (zwykle 1 nabór trwa od 1 marca do 31 marca, później rekrutacja ciągła do wyczerpania miejsc)
 • o harmonogramie zajęć i wszelkich aktywnościach

Serdecznie zapraszamy!


Termin realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 30.09.2020 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 456 171,50 zł

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Strona internetowa: www.strefamalucha.edu.pl
Profil na FB: >> Fan Page na FB <<


W ramach projektu zostanie przyjętych do nowej grupy w przedszkolu „Strefa Malucha” w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17 a – 18 dzieci

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • dzieci w wieku przedszkolnym z terenu woj. zachodniopomorskiego;
 • rodziców/opiekunów prawnych dzieci z terenu woj. zachodniopomorskiego.

Okres udziału dzieci w projekcie z dofinansowaniem – 12 miesięcy (01.09.2019-30.08.2020)

W ramach projektu dzieci i rodzice skorzystają z następujących form wsparcia:

 • Całodzienna opieka nad dzieckiem w przedszkolu.
 • Realizacja programu opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawczego.
 • Pełne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych.
 • Bieżąca diagnoza osiągnięć dzieci.
 • Zajęcia dodatkowe z logopedą i psychologiem.
 • Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy.
 • Rytmika i zajęcia muzyczne.
 • Język angielski.
 • Zajęcia matematyczno-informatyczne.
 • Wycieczki edukacyjne.
 • Wspólne zajęcia z kompetencji społeczno – emocjonalnych dla dzieci i rodziców.

Wymagany wkład własny rodzica: 242,00zł miesięcznie


Lista rankingowa (30.08.2019)

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do zapisów! Więcej informacji pod numerem 91 44 80 021Kontakt: projekt7286@twp.szczecin.pl, tel. 91 44 80 021