8.1 RPO WZ 2014-2020 „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej”. Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Termin realizacji projektu : 01.03.2020 r. – 28.02.2023 r.

 • Dofinansowanie projektu z UE: 1.270.000,00 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 1.513.758,00 PLN

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie: „Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO”

W ramach projektu zostanie przyjętych do nowej grupy w przedszkolu „Ziarenko” w Bielicach przy ul. Jana Pawła II 61a – 37 dzieci


Założenia ramowe projektu:

Ogólny zarys:

 • Uruchomienie 3 oddziałów przedszkolnych dla 37 dzieci (w wieku od 2,5 lat do 6 lat – pierwszeństwo dzieci młodszych), w tym 4 dzieci niepełnosprawnych.
 • Przedszkole będzie funkcjować w ramach projektu od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Działalność przedszkola w latach późniejszych będzie kontynuowana!
 • Zapewnienie pełnego wyżywienia (5 posiłków) w formie cateringu.
 • Godziny otwarcia Przedszkola 7.00 – 17.00
 • Kadra pedagogiczna liczyć będzie łącznie 6 osób, 3 nauczycieli i 3 nauczycieli wspomagających (po 2 nauczycieli na grupę)
 • Adres: 74-202 Bielice, ul. Jana Pawła II 61a
 • Gwarantowane ubezpieczenie dzieci od NNW.
 • Czesne w wysokości 400 zł

Edukacja:

 • Zagwarantowanie w programie zajęć uzupełniających: bieżąca diagnoza osiągnięć dzieci, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci, w tym gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe, rytmika, język angielski, zajęcia z kompetencji społeczno-emocjonalnych, zajęcia z rozwoju kompetencji matematyczno-informatycznych.
 • Zapewnienie dzieciom zajęć specjalistycznych z logopedą i psychologiem.
 • Wyposażenie Przedszkola w nowatorskie pomoce dydaktyczne i materiały wspierające proces dydaktyczny oraz zabawki, instrumenty czy gry.
 • Zakup profesjonalnych urządzeń multimedialnych i informatycznych: m.in.: laptopy do pracy nauczycieli, podłoga interaktywna, pracownia informatyczna dla dzieci, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, monitor interaktywny.
 • Organizowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci.
 • Utworzenie i wyposażenie placu zabaw.

…podsumowując w Bielicach powstanie nowe, nowocześnie i profesjonalnie wyposażone Przedszkole!

Strona internetowa: www.ziarenkobielice.edu.pl
Profil na FB: >> Fan Page na FB <<


Dokumenty projektowe:

 1. Regulamin udziału w projekcie (PDF)
 2. Formularz zgłoszeniowy – dziecko i rodzic (PDF)
 3. Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel (PDF)
 4. Harmonogram wsparcia (PDF)

Zapytania ofertowe:

 1. Szacowanie wartości zamówienia – Catering (15.06.2020 r.)
 2. Szacowanie wartości zamówienia – Plac zabaw (15.06.2020 r.)
 3. Szacowanie wartości zamówienia – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek (15.06.2020 r.)
 4. Ogłoszenie o zamówieniu (ZK) – prace remontowo-adaptacyjne (19.06.2020 r.)
 5. Szacowanie wartości zamówienia – Zakup mebli (22.06.2020 r.)
 6. Szacowanie wartości zamówienia – zakup sprzętu elektronicznego (23.06.2020 r.)
 7. Zapytanie o cenę – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek (25.06.2020 r.)
 8. Szacowanie wartości zamówienia – studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej (30.06.2020 r.)
 9. Zapytanie o cenę – studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej (13.07.2020 r.)
 10. Zapytanie o cenę – Plac zabaw (6.10.2020 r.)
 11. Zapytanie o cenę – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek (14.10.2020 r.)

Kontakt: twp@twp.szczecin.pl / info@ziarenkobielice.edu.pl
tel. (91) 44 80 021