Tworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.” – realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Udział w projekcie jest bezpłatny!
Okres realizacji: 01.02.2018 – 31.01.2020 (III edycje szkoleń).

Grupa docelowa:

 • osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,
 • osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,
 • osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek,
 • osoby zameldowane/mieszkające/prowadzące działalność gospodarczą na terenie gmin poniżej 5 tys mieszkańców (sprawdź listę gmin) z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego.

Weryfikacja powyższych danych zostanie dokonana na podstawie oświadczeń uczestnika projektu, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.

W ramach projektu będą realizowane szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia instytucji opieki do lat 3. W programie szkolenia:

 1. Przygotowanie biznesplanu
 2. Finansowe aspekty funkcjonowania instytucji
 3. Współpraca publiczno-prawna
 4. Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3
 5. Zatrudnianie dziennego opiekuna i praca jako dzienny opiekun
 6. Polityka ochrony dzieci w żłobku
 7. Pierwsza pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom
 8. Organizacja żywienia dzieci w żłobku

Zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, catering, materiały dydaktyczne.
Rekrutacja – od lutego 2018! Liczba miejsc ograniczona.


Jak się zgłosić na szkolenie?
Należy pobrać poniższe dokumenty rekrutacyjne, wypełnić je, a następnie wysłać (poczta lub skan) lub dostarczyć osobiście do siedziby Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin. Dokumenty można wypełnić również na miejscu w naszej siedzibie.


Dokumenty do pobrania:


Zajęcia odbywają się w budynku przy ulicy Monte Cassino 15.
Godziny zajęć: 9.00 – 15.45

Wysokość dofinansowania z UE: 1 282 428 zł
Każde szkolenie trwa 5 dni/40h

Szczegółowe informacje:
mgr Agnieszka Janicka
e-mail: projekt.zlobki@twp.szczecin.pl
tel. 91 448-91-05, 448-00-21