Wznowiliśmy naszą działalność kursową!

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed zakażeniem drobnoustrojami chorobotwórczymi, przedstawiamy zasady reżimu sanitarnego, które obowiązują  każdego Uczestnika szkolenia/kursu organizowanego w budynku WSH TWP przy ul. Monte Cassino 15 oraz przy ul. Broniewskiego 14 w Szczecinie.

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS ORGANIZACJI SZKOLEŃ I KURSÓW
PRZEZ OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO TWP  W SZCZECINIE

 

Zobowiązujemy Uczestników szkolenia/kursu do przestrzegania poniższych zasad:

  1. Prosimy o ograniczenie posiadanych przy sobie rzeczy do minimum.
  2. Należy wejść do budynku zgodnie z umówioną godziną (nie należy się spóźniać albo przychodzić zbyt wcześnie – nie będzie możliwości oczekiwania w budynku).
  3. Po wejściu do budynku należy stosować się do poleceń obsługi (wpisanie do rejestru wejść i wyjść, dezynfekcja rąk itp.).
  4. Każdy Uczestnik w chwili wejścia do budynku zobowiązany jest założyć maseczkę, którą będzie posiadał we własnym zakresie.
  5. Należy udać się bezpośrednio do wskazanej sali szkoleniowej. Stanowiska dla Uczestników szkoleń/kursów będą rozmieszczone z zachowaniem 2 metrowej odległość od innych Uczestników.
  6. Poruszanie się po budynku w dniu szkolenia jest dozwolone tylko w oznaczonych miejscach oraz zgodnie z poleceniami obsługi.
  7. Przed każdą salą, w której odbywają się zajęcia będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk. Każdorazowe wejście do wyznaczonej sali (np. przez wyjście do toalety, itp.) zobowiązuje uczestnika do ponownej dezynfekcji rąk.
  8. Stoły oraz sprzęt w sali będzie dezynfekowany przed każdym rozpoczęciem zajęć .
  9. Ze względów bezpieczeństwa winda jest wyłączona z użytku. Zakaz korzystania z windy nie dotyczy osób niepełnosprawnych ruchowo.