Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Druga Młodość” – projekt UE dedykowany seniorom z niepełnosprawnością ze względu na wzrok!

🆙 „Druga młodość” – Klub Seniora przy Polskim Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskim to kolejny nowy projekt realizowany przez TWP ze środków UE i Pomorze Zachodnie 🙂

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:
✅ które ukończyły 60 rok życia (kobiety i mężczyźni) z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok,
✅ i zamieszkujące województwo zachodniopomorskie, zrzeszone w Kole Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego.

ℹ️ Dofinansowanie projektu ze środków UE: 979.065,60 PLN


więcej informacji:

Druga młodość – Klub Seniora przy Polskim Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski