Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Pora na seniora – działania zwiększające aktywność seniorów niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa zachodniopomorskiego”, w ramach działania: 7.6 RPO WZ 2014-2020 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Termin realizacji projektu:  1 marca 2022 r. – 31 października 2023 r.
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1.440.246,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 1.603.746,00 PLN

Biuro projektu: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.
Kontakt: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: twp@twp.szczecin.pl
Miejsce realizacji projektu: Klub Seniora w Szczecinie, ul. J. Piłsudskiego 37 (budynek PZN Okręg Zachodniopomorski)
Miejsce rekrutacji (od lipca 2022 r.): Klub Seniora w Szczecinie, ul. J. Piłsudskiego 37 (budynek PZN Okręg Zachodniopomorski)


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • które ukończyły 60 rok życia (kobiety i mężczyźni) z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok,
 • zamieszkujące województwo zachodniopomorskie, zrzeszone w Kole Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego.

Liczba miejsc: 35 (w tym 30 uczestników stacjonarnych oraz 5 uczestników w formie teleporad).


Kontakt z asystentem do teleporad możliwy jest:

 • w dniach od poniedziałku do piątku,
 • w godzinach 8.00 – 12.00,
 • pod numerem telefonu: (91) 44 80 021.

W ramach projektu oferujemy m.in.:

 1. Stałą opiekę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i asystenta do teleporad,
 2. Wyjścia rekreacyjno-krajoznawcze (teatr, filharmonia, opera itp.), zajęcia na basenie oraz wycieczki autokarowe poza miasto,
 3. Spotkania ze specjalistami tj.: lekarz okulista/diabetolog/internista/kardiolog/alergolog oraz podolog, kosmetolog, pielęgniarka, masażysta, fryzjer,
 4. Poradnictwo prawne,
 5. Warsztaty IT: „Dobór i metodologia posługiwania się sprzętem mechanicznym, elektronicznym i codziennego użytku przez osoby z dysfunkcją wzroku”, „Nowoczesne technologie na urządzenia mobilne”; „Indywidualne zajęcia z zakresu użytkowania nowoczesnych technologii”,
 6. Terapia zajęciowa z elementami terapii ręki,
 7. Orientacja przestrzenna i usprawnianie funkcji motorycznych,
 8. Literacki Klub Dyskusyjny oraz turystyka wirtualna,
 9. Warsztaty psychologiczne dla seniorów,
 10. Warsztaty kulinarne pn. Kuchenne rewolucje – smaki świata,
 11. Spotkania świąteczne.

Dla uczestników projektu od poniedziałku do piątku przewidziany jest poczęstunek podczas zajęć oraz usługa cateringu tj. śniadania i obiady (z partycypacją w kosztach w wysokości 110,00 PLN miesięcznie).

Dodatkowo jako nową formę działań planuje się wprowadzenie teleporad dla osób, które nie mogą o własnych siłach przyjść skorzystać ze wsparcia. W tym wsparciu weźmie udział 5 osób (4K i 1M).

Wsparcie polegać będzie na m.in.:

 • stałym kontakcie z opiekunem zdalnym,
 • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • udzielanie informacji o bieżącej działalności Klubu Seniora,
 • nagrywanie książek dla uczestników,
 • informowanie o sprzęcie rehabilitacyjnym i możliwościach dofinansowań w jego pozyskaniu,
 • informowanie o przywilejach i ulgach dla niepełnosprawnych seniorów.

Plany i harmonogramy:


Dokumenty projektowe:

 1. Regulamin udziału w projekcie (PDF)
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu (PDF)
 3. Wykaz form wsparcia dla uczestników projektu (PDF)

Zapytania ofertowe:


Projekt promuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w tym niedyskryminacji dla osób z niepełnosprawnością.