Adobe Photoshop – kurs weekendowy

Szkolenie

Profesjonalny w pełni kompletny kurs przygotowujący do pracy w popularnym programie graficznym Adobe Photoshop. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zastosowania elementów grafiki rastrowej oraz wektorowej. Będzie w stanie samodzielnie przygotowywać ulotki, foldery, logo, zdjęcia pod punkty fotograficzne, zaprojektować banery reklamowe na stronę www, projektować layouty stron czy tworzyć unikatowe prezentacje. Możliwości programów są w zasadzie nieograniczone!

Adresaci

Kurs kwalifikacyjny kierowany dla każdej osoby chcącej podjąć pracę w zawodzie grafika, web- designera, operatora DTP czy fotografa. Kurs zaadresowany jest również dla osób zatrudnionych w agencjach reklamowych na stanowiskach związanych ze współpracą z grafikami. Zapraszamy również pasjonatów social mediów, w których prym i największe zasięgi budują profesjonalnie przygotowane grafiki!


Tematyka

 • Podstawy obsługi programu Adobe Photoshop (budowa programu).
 • Konfiguracja (ustawienie preferencji) programu.
 • Praca z warstwami. Tryby przenikania warstw.
 • Korekta obrazu.
 • Selekcja i maskowanie.
 • Tworzenie i edycja ścieżek.
 • Wykorzystanie filtrów w realizacji obrazu.
 • Tworzenie własnych pędzli, motywów wypełnienia, kształtów.
 • Automatyzowanie wykonywanych operacji.
 • Wykorzystanie narzędzi wspomagających realizację witryny internetowej.
 • Realizacja prac praktycznych.
Cena: 400 PLN

Czas trwania:

20 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie weekendowym sobota 9.00-17.00

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w laboratorium komputerowym.

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.