Grafika komputerowa – moduł 3 Adobe InDesing

Szkolenie

Profesjonalny w pełni kompletny kurs przygotowujący do pracy w programie graficznym Adobe InDesing. Praktyczne szkolenie z użytkowania najpopularniejszego program do projektowania i składu publikacji.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności samodzielnego projektowania układu graficznego oraz składu komputerowego elementów tekstowych i graficznych wielostronicowego czasopisma prasowego.

Nabędziecie Państwo umiejętności samodzielnego składu komputerowego elementów tekstowych i graficznych wielostronicowego czasopisma prasowego w oparciu o zasady dobrego składu i łamania tekstu zgodnie z zasadami języka polskiego.

Adresaci

Kurs kierowany dla osób potrzebujących nauczyć się pełnej obsługi programu, chcących składać publikacje, poprawnie łamać tekst, umieszczać ilustracje czy tabele. Ukończenie kursu pomoże podjąć prace w wydawnictwie, redakcji czy drukarni.


Tematyka

  • Interfejs oraz narzędzia programu.
  • Pojęcia typograficzno-poligraficzne.
  • Typografia i prawidłowe rozmieszczanie treści i grafiki.
  • Prawidłowy skład tekstu.
  • Zarządzanie kolorem.
  • Generowanie pracy do pliku PDF oraz ustawień znaków drukarskich.
  • Samodzielny skład komputerowy czasopisma prasowego.
Cena: 385 PLN

Czas trwania:

20 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie popołudniowym w wybrane dni robocze (od godz. 16.30)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w laboratorium komputerowym.

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.