Kurs programowania Python I stopnia

Szkolenie

Python jest jednym z najbardziej uniwersalnych języków programowania. Może być stosowany do obliczeń, tworzenia gier komputerowych, automatyzacji codziennych czynności i jako silnik aplikacji internetowych.

Właśnie ta wszechstronność powoduje że jest on często wybierany nawet dla osób nie będących programistami do uproszczenia ich codziennej pracy. Nasz kurs przeznaczony jest również dla osób nigdy nie mających styczności z programowaniem, a Pythona z założenia może nauczyć się każdy!

Adresaci

Kurs kierowany dla osób które chcą nauczyć się programowania od podstaw przy użyciu języka Python, który ze względu na swoją przejrzystą strukturę jest świetnym językiem dla początkujących. Kurs z doświadczonym trenerem jest też alternatywą dla tych, którzy czas po pracy poświęcają na samodzielną naukę.


Tematyka

 • Wprowadzenie do programowania.
 • Konfiguracja środowiska, właściwości.
 • Typy danych, zmienne, operacje wejścia i wyjścia.
 • Pobieranie danych i ich przetwarzanie.
 • Łańcuchy, listy i słowniki.
 • Operacje na plikach.
 • Projektowanie programu.
 • Rozgałęzienia kodu, pętle.
 • Funkcje.
 • Pliki i wyjątki.
 • Obsługa błędów.
 • Programowanie obiektowe.
Cena: 1.600 PLN (możliwe raty 0%)

Czas trwania:

52 godziny dydaktyczne. Nauka w systemie popołudniowym w wybrane dni robocze (w godz. 16:30-19:30)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w laboratorium komputerowym. Od uczestnika wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego.

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-