Kurs Excel – poziom podstawowy przygotowujący do egzaminu ECDL B4

Szkolenie

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy do wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w przygotowywaniu zestawień liczbowych, wykonywania na nich obliczeń oraz przedstawianie wyników w postaci wykresów.

Swobodne korzystanie z wbudowanych funkcji matematycznych, statystycznych, itp. oraz tworzenie formuł ma pozwolić słuchaczom na opracowywanie różnorodnych prognoz, sprawozdań i raportów finansowych, itp. Szkolenie przygotowuje do egzaminu ECDL moduł B4.

Adresaci

Kurs kierowany jest do osób rozpoczynających pracę z programem Microsoft Excel. Podczas zajęć każdy z uczestników pozna podstawową funkcjonalność programu Microsoft Excel, aby nauczyć się od podstaw obsługi
i efektywnego wykorzystywania programu MS Excel w pracy lub w domu.

 


Tematyka

  • Użycie aplikacji (praca z arkuszami kalkulacyjnymi, udoskonalanie jakości i wydajności pracy).
  • Tworzenie dokumentu (wprowadzanie, zaznaczanie danych, edycja, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie, usuwanie).
  • Zarządzanie arkuszami (wiersze i kolumny, arkusze).
  • Reguły i funkcje (reguły arytmetyczne, funkcje).
  • Formatowanie (liczby/daty, zawartości komórek, formatowanie tabeli).
  • Wykresy (tworzenie wykresów, edycja wykresów).
  • Formatowanie arkusza (ustawienia, sprawdzanie i drukowanie).
Cena: 450 PLN

Czas trwania:

16 godzin dydaktycznych.

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w laboratorium komputerowym.

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.