Kurs Word – podstawowy przygotowujący do egzaminu ECDL B3

Szkolenie

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy do wykorzystania w podstawowym zakresie arkusza tekstowego MS Word. Szkolenie jednocześnie przygotowuje do egzaminu ECDL moduł B3.

Adresaci

Kurs kierowany jest do osób wykorzystujących w swojej pracy komputer, które chcą nauczyć się od podstaw obsługi i efektywnego wykorzystywania programu MS Word w pracy lub w domu.


Tematyka

  • Praca z aplikacją (praca z dokumentami, zwiększenie wydajności pracy).
  • Tworzenie dokumentu (wprowadzanie tekstu, zaznaczanie, edycja tekstu).
  • Formatowanie (tekst, akapity, style).
  • Obiekty (tworzenie tabel, formatowanie tabeli, obiekty graficzne).
  • Korespondencja seryjna (przygotowanie korespondencji seryjnej, wydruki korespondencji seryjnej).
  • Przygotowanie wydruków (ustawienia, sprawdzenie dokumentu i drukowanie).
Cena: 400 PLN

Czas trwania:

16 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie popołudniowym w wybrane dni robocze (od godz. 16.30)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w laboratorium komputerowym.

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.