Autoprezentacja – wystąpienia publiczne

Szkolenie

Celem szkolenia jest przełamanie bariery wystąpień publicznych. Zostanie on osiągnięty głównie przez ćwiczenia i warsztaty praktyczne dotyczące konkretnych przykładów. Osobami prowadzącymi szkolenie są doświadczeni trenerzy rozwoju osobistego.

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do osób chcących swobodnie występować przed szerszą publicznością, panować nad swoim stresem oraz tremą związaną z wystąpieniami publicznymi.


Tematyka

  • „Łamiemy schematy” – na samym początku warsztatu skupimy się na poznaniu własnych schematów dotyczących autoprezentacji. Wcielimy się w różne role, zaczniemy improwizować. Celem tego etapu szkolenia jest zburzenie przyzwyczajeń i ukazanie nowej perspektywy.
  • „Ferrari czy fiat, czyli Selfbranding” – postrzeganie siebie jako własnej marki jest niezwykle istotne w życiu. Może być kluczem do sukcesu lub porażki – dlatego tak ważne jest świadome budowanie wizerunku i zachowań z nim związanych.
  • Interakcyjny model funkcjonowania psychiki.
  • Sztuka Wywoływania pierwszego wrażenia – na tym etapie skupimy się na kilku kwestiach związanych z mową ciała. Takich jak postawa, gestykulacja, głos czy ubiór. Przeanalizujemy błędy naszych uczestników, oraz uwydatnimy atuty. Przećwiczymy zachowania wzbudzające zaufanie i pewność oraz zniwelujemy sztuczność w mowie niewerbalnej. Ćwiczenia na tym etapie wspomagać będziemy analizami
    behawioralnymi osób publicznych.
  • „Szermierka słowna” – na kolejnym etapie szkolenia skupimy się na słowach i ich mocy. Przećwiczymy odpowiedni dobór określeń, budowania emocjonalnego przekazu. Uczestnicy będą mieli okazje przeanalizować swoje głosy oraz ich tonacje.
  • „Wdech i wydech, czyli fizjologia podczas wystąpień” – przećwiczymy zachowania, które w znacznym stopniu niwelują negatywny wpływ tremy. Nauczymy się wykorzystywać stres tak, aby był sprzymierzeńcem a nie wrogiem. Skupimy się na reakcjach ciała, oddechu i samym postrzeganiu sytuacji.
  • Warsztaty (konferencja prasowa, setka, rozmowa na żywo z dziennikarzem).
Cena: 500 PLN

Czas trwania:

Szkolenie trwa 10 godz. dydaktycznych. Nauka w systemie popołudniowym w wybrane dni robocze (od godz. 16.30) lub w weekendy

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę kursu w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-