Efektywne zarządzanie czasem i zadaniami (szkolenie zdalne)

Szkolenie

Zarządzanie czasem polega na wyznaczaniu celów i priorytetów w działaniu. Jest to analiza i porównanie upływającego czasu w stosunku do tego co chcemy osiągnąć. Czas nieuchronnie ucieka godzina po godzinie, dzień po dniu – zarządzaj nim efektywniej!

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego zarządzania czasem oraz skutecznego planowania zadań. Uczestnicy nabędą umiejętności wyznaczania celów, zastanowienia się nad własnymi wartościami i asertywnością jako jednym z kluczowych aspektów omawianego tematu.

Adresaci

Szkolenie jest zaadresowane dla osób chcących usprawnić swoje działanie w czasie, w sposób efektywny zarządzać czasem i zadaniami oraz wyeliminować tzw. pożeraczy czasu.


Tematyka

  • Czas jako kapitał do zarządzania.
  • Skuteczne wyznaczanie celów życiowych i zawodowych jako fundament zarządzania sobą w czasie.
  • Pożeracze czasu.
  • Planowanie zadań i kształtowanie umiejętności ustalania priorytetów.
  • Asertywność a zarządzanie sobą w czasie.
Cena: 400 PLN.

Czas trwania:

Szkolenie trwa 6 godz. zegarowych w systemie popołudniowym, 2x 3h zegarowe w godz. 17:00-20:00, Zajęcia realizowane w tybie zdalnym w terminach 27.03 oraz 28.03

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej poprzez aplikację Teams.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę kursu w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-