Stres menedżerski i kontrola emocji

Szkolenie

Stres towarzyszy większości pracowników, niezależnie od branży. Jednak grupą szczególnie narażoną na działanie stresogennych czynników, to managerowie dużych firm i korporacji. Odpowiedzialność za działania podwładnych, ważne decyzje finansowe, presja czasu to najczęstsze przyczyny stresu menagera.

Ważną kwestią jest również to, że ze względu na eksponowane stanowisko menagerowie muszą stale kontrolować swoje zachowanie i tłumić emocje. Uczestnicy szkolenia poznają mechanizm powstawania stresu, zapoznają się ze skutecznymi technikami jego kontroli, poznają sposoby przekształcania negatywnych emocji.

Każdy z uczestników będzie miał okazję do autodiagnozy w obszarze radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

Adresaci

Adresatami szkolenia są pracownicy wszystkich branż z uwzględnieniem kadry kierowniczej i zarządzającej oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.


Tematyka

 • Typowe źródła stresu i kontrola emocji.
 • Przyczyny i objawy stresu.
 • Stres „pozytywny napęd” vs  stres toksyczny.
 • Bodźce stresogenne.
 • Wewnętrzne źródła związane z typem osobowości.
 • Co to jest osobowość typu A – wpływ na zdrowie.
 • Niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości.
 • Sposoby radzenia sobie z krytyką.
 • Autodiagnoza – m.in. kwestionariusz „Jak radzisz sobie w sytuacjach stresowych”.
 • Kontrola emocji – trudne doświadczenia i zmiana ich stanu.
 • Powszechne pułapki myślenia i konstruktywne metody radzenia sobie z nimi.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem – praktyczny warsztat.
Cena: 250 PLN.

Czas trwania:

Szkolenie trwa 5 godz. dydaktycznych. Nauka w systemie popołudniowym w wybrane dni robocze (od godz. 16.30)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę kursu w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-