Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Szkolenie

Kurs skierowany jest do osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu. Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu w oparciu o znajomość metod nauczania i wychowania.

Głównym celem praktyki metodycznej jest doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnych ze specjalnością zawodową. Uczestnik powinien mieć możliwość zastosowania zdobytej w czasie kursu wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania jej w działaniu praktycznym.

Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał praktyki.

Adresaci

Odbiorcami kursu mogą być przedsiębiorcy, którzy chcieliby w swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) oraz inne osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu.


Tematyka

  • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy (5 h).
  • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor-osoba ucząca się” (8h).
  • Metodyka praktycznej nauki zawodu (27h).
  • Umiejętności dydaktyczne – praktyka (8h).
Cena: 1000 PLN

Czas trwania:

40 godzin dydaktycznych oraz praktyka 8 godzin dydaktycznych. Termin zajęć: 19-20.10.2024, 26-27.10.2024

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391).

Kurs kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-