HACCP – Zasady opracowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej

Szkolenie

Przedsiębiorcy są zobowiązani do przedstawiania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności dowodów potwierdzających opracowanie odpowiednich procedur na podstawie zasad systemu HACCP oraz wdrożenie ich w swoim zakładzie.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie opracowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej opartego na procedurach HACCP.

Prowadzący szkolenie: wieloletni pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, jednostki sprawującej bezpośredni nadzór nad zakładami produkcji, żywienia zbiorowego, obrotu żywnością.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników pedagogicznych, pracowników bloku żywieniowego odpowiedzialnych za prowadzenie żywienia w żłobkach, placówkach przedszkolnych i szkolnych, przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze spożywczym

 


Tematyka

 • Regulacje prawne dotyczące kontroli jakości zdrowotnej żywności i żywienia
 • Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • Jakość żywności i systemy jej zapewnienia w przetwórstwie  żywności
 • Charakterystyka podstawowych systemów kontroli wewnętrznej zapewniających kształtowanie prawidłowej jakości produktów spożywczych
 • System  HACCP – istota i cechy systemu
 • Terminologia systemu HACCP
 • Zasady i etapy realizacyjne systemu HACCP
 • Rodzaje i charakterystyka zagrożeń związanych z produkcją żywności (mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne)
 • Identyfikacja krytycznych punktów kontrolnych i kryteriów dla każdego punktu
 • Monitorowanie procesów w krytycznych punktach kontrolnych, działania korygujące
  i weryfikacja systemu
 • Dokumentacja w systemie HACCP
 • Korzyści z wdrożenia systemu HACCP oraz najczęściej napotykane trudności w procesie budowy i wdrażania systemu
 • Dyskusja
Cena: 450 PLN

Czas trwania:

Szkolenie trwa 8 godz. dydaktycznych w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku (16.30 - 20.30) lub w dni i godziny ustalone przez kontrahenta

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.