Intendent w placówce żywienia zbiorowego

Szkolenie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami oraz obowiązkami na stanowisku intendenta w zakładzie żywienia zbiorowego oraz zdobycie wiedzy dotyczącej prawidłowego żywienia oraz jego znaczenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Podczas szkolenia dowiesz się m.in. jak układać smaczne i pełnowartościowe jadłospisy zgodnie z obowiązującymi normami, a także jak wprowadzać prawidłowe nawyki żywieniowe wśród podopiecznych i uczestniczyć w ich rozwoju. Szkolenie uwzględnia Rozporządzenia z dnia 26.07.2016 w sprawie grup środków spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Prowadzący szkolenie: wieloletni pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, jednostki sprawującej bezpośredni nadzór nad zakładami produkcji, żywienia zbiorowego, obrotu żywnością.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników pedagogicznych, pracowników bloku żywieniowego odpowiedzialnych za prowadzenie żywienia w żłobkach, placówkach przedszkolnych i szkolnych, przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne oraz świadczących usługi cateringowe dla zakładów żywienia zbiorowego

 


Tematyka

 • Aktualne regulacje prawne w zakresie żywienia zbiorowego, w tym omówienie:
  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
  – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
 • Podstawowe zasady prawidłowego żywienia dzieci, młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych z uwzględnieniem norm żywienia opracowanych przez IŻŻ
 • Podstawowe zasady planowania prawidłowego żywienia w zakładach żywienia zbiorowego: zasady układania jadłospisów, rozkład posiłków w ciągu dnia, zasady zamiany produktów spożywczych
 • Zasady układania jadłospisów z uwzględnieniem alergii i nietolerancji pokarmowych
 • Metody oceny jadłospisów do wykorzystania w ramach kontroli wewnętrznej w zakładzie
 • Najczęściej popełniane błędy w planowaniu i realizacji żywienia zbiorowego
 • Zasady prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych
 • Część praktyczna:
  – Obliczanie średniej ważonej normy żywieniowej dla zróżnicowanej grupy
  – Obliczanie wartości energetycznej i odżywczej posiłków
  – Ocena zaplanowanych jadłospisów
Cena: 395 PLN

Czas trwania:

Szkolenie trwa 8 godz. dydaktycznych w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku (16.30 - 20.30) lub w dni i godziny ustalone przez kontrahenta

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.