Standardy Ochrony Małoletnich (SOM)

Szkolenie

Szkolenie ma na celu poznanie przepisów związanych z ochroną małoletnich, przed przemocą i krzywdzeniem, w tym molestowaniem seksualnym. Dostosowanie wewnętrznej dokumentacji do nowych przepisów tak zwanej „ustawy Kamilkowej”. Opracowanie standardów ochrony małoletnich dostosowanych do specyfikacji danej organizacji.

Adresaci

Kurs skierowany jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową luz związaną z rozwijaniem zainteresowań, jak również świadczących usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzących inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, do których uczęszczają, albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci.


Tematyka

  • Nowe obowiązki placówek oświatowych, instytucji i organizacji wynikające z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą
  • Standardy Ochrony Małoletnich- co to jest?
  • Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?
  • Jakie są wytyczne do opracowania standardów? Kiedy można uznać, że zostały spełnione warunki opracowania standardów?
  • Kontrola wdrażania przepisów o Standardach Ochrony Małoletnich.
  • Odpowiedzialność zarządzającego w związku z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami
  • Kiedy i jak opracować standardy? Jakie zapisy obligatoryjnie muszą znaleźć się w nowych dokumentach i procedurach?
  • Interwencja prawna w związku z SOM.
Cena: do ustalenia indywidualnie

Czas trwania:

3 godziny zegarowe

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606)  wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich (SOM).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-