Kurs języka polskiego dla cudzoziemców (Ukraina)

Szkolenie

Kurs konwersacyjny skierowany głównie do osób przybyłych w ostatnim czasie z terenu Ukrainy.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności językowych w zakresie języka polskiego. Podczas zajęć kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne do podstawowej komunikacji w języku polskim w różnych sytuacjach życiowych, np. w pracy, w przychodni, w sklepie itp.

Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka polskiego w mowie, a także rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach.

Adresaci

Cudzoziemcy, którzy chcieliby nauczyć się poprawnie i zrozumiale komunikować w języku polskim oraz poznać i zniwelować różnice między językiem polskim i ukraińskim.


Tematyka

  • Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego.
  • Potrafi przedstawiać siebie i innych.
  • Potrafi zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania.
  • Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.
  • Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
  • Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się.
  • Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.
Cena: 400 PLN

Czas trwania:

30 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie weekendowym (sobota i niedziela) w godz. 09:00-12:45. Terminy zajęć: 25-26.02; 4-5.03; 11-12.03

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Na kursie zapewniamy: podręcznik, materiały szkoleniowe, notes, długopis, serwis kawowy, zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu. Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-