Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych

Szkolenie

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, mówienia, poszerzanie słownictwa i ćwiczenie gramatyki niezbędnej do pełnienia roli opiekuna osób starszych w Niemczech.

Nasi lektorzy to zespół profesjonalnych, w pełni wykwalifikowanych germanistów, którzy wykorzystują swoje doświadczeni w codziennej pracy z kursantami. Szybkie efekty nauki są doskonała motywacją zarówno dla uczestników szkolenia jak i lektorów prowadzących zajęcia.

Adresaci

Kurs skierowany jest do osób znających podstawy języka niemieckiego i planujących wyjazd do Niemiec w celu wykonywania pracy opiekuna osób starszych.


Tematyka

  • Kurs obejmuje przede wszystkim naukę słownictwa kierunkowego związanego z opieką nad osobą starszą w Niemczech oraz gramatykę.
  • Zakres tematyczny: rodzina, jedzenie, prace domowe, mieszkanie, zakupy, choroby, wizyty u lekarza, w aptece, w szpitalu itp.
  • Praca z podręcznikiem dedykowanym osobom uczącym się języka niemieckiego i pracującym jako opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.
Cena: 495 PLN

Czas trwania:

30 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie weekendowym (piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Na kursie zapewniamy: podręcznik i ćwiczenia, notes, długopis, serwis kawowy, zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w dwóch językach (polskim i niemieckim). Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Tematyka kursu zgodna jest z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B1.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.