G3 – Szkolenie na uprawnienia gazowe (eksploatacja i dozór)

Szkolenie

Szkolenie przygotowuje do uzyskania uprawnień przez eksploatujących i dozorujących urządzenia i sieci gazowe.

Wykładowcami są eksperci i egzaminatorzy, posiadający wiedzę teoretyczną, praktyczną i przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji sieci i instalacji. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Regulacji Energetyki.

Adresaci

Szkolenia są organizowane dla pracowników chcących otrzymać lub odnowić uprawnienia gazowe. Szkolenie G3 (uprawnienia gazowe) – są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych.


Tematyka

  • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych.
  • Dozór urządzeń, instalacji i sieci gazowych.
  • Konsultacje przed egzaminem.
Cena: 200,00 PLN + 424,20 PLN egzamin

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych.

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją państwową przyznającą świadectwa kwalifikacyjne, które są ważne przez 5 lat. Egzamin kosztuję 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalane corocznie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.).

Więcej informacji: tel. 506 806 848 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl

Powiązane kursy i szkolenia

-