Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (uzupełniający)

Szkolenie

Chcesz wrócić do pracy w roli opiekuna dzieci do lat 3 po przerwie, która trwała dłużej niż 6 miesięcy?

U Nas zaktualizujesz swoją wiedzę i bez problemu wrócisz po dłuższej przerwie do pracy. Oferujemy kurs kwalifikacyjny uzupełniający dla osób które przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym miały przerwę większą niż 6 miesięcy w pracy na stanowisku opiekuna dzieci do lat 3.

Osoba powracająca na takie stanowisko pracy zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy odbyć 80 h szkolenia w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Adresaci

Kurs kwalifikacyjny uzupełniający dla osób które przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym miały przerwę większą niż 6 miesięcy w pracy na stanowisku opiekuna dzieci do lat 3. Wymagania: pełnoletniość, wykształcenie co najmniej średnie oraz niekaralność.


Tematyka

  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
  • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka.
  • Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do lat 3.
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja rozwoju motoryki małej i dużej, wspieranie rozwoju procesów poznawczych, rozwijanie emocji i uczuć, wspomaganie rozwoju społecznego dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym.
  • Innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka.
  • Budowanie relacji społecznej z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.
  • Odpowiedzialność prawna opiekuna.
  • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów.
Cena: 900 PLN (możliwe raty 0%).

Czas trwania:

80 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie weekendowym (piątek od godz. 16.30, sobota i niedziela od godz. 9.00)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie zgody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017 roku i zatwierdzonych programów nauczania przez MRPiPS nr 12/2017 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368 z późn. zm.) a także z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-