Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Szkolenie

Terminy zjazdów:

06-07.04.2024, 12-14.04.2024, 19-21.04.2024, 26-28.04.2024, 10-12.05.2024, 17-19.05.2024, 24-26.05.2024, 07-09.06.2024, 14-16.06.2024, 21-23.06.224

Ukończenie kursu uprawnia do samodzielnego sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia oraz do podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

Biorąc udział w naszym kursie zyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. W praktyce poznasz elementy monitorowania poprawnego rozwoju dziecka zarówno w kwestii zdrowotnej (neurologicznej) jak i psychologiczno-kulturowej.

Kurs jest organizowany na podstawie zgody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2022 roku i zatwierdzonych programów nauczania przez MRPiPS decyzją nr 7/2022.

Adresaci

Kurs kwalifikacyjny kierowany do osób chcących podjąć pracę w żłobku czy klubie dziecięcym oraz dla osób chcących założyć własny żłobek lub klub malucha. Wymagania: pełnoletniość, wykształcenie co najmniej średnie oraz niekaralność.


Tematyka

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki.
 • Adaptacja jako rezultat rozwoju.
 • Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia.
 • Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki.
 • Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki.
 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.
 • Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia.
 • Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do lat 3.
 • Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka.
 • Mechanizmy rozwoju dziecka.
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka.
 • Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa).
 • Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka.
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się.
 • Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka- zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne.
 • Wprowadzenie dziecka w kulturę.
 • Budowanie relacji społecznej z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.
 • Odpowiedzialność prawna opiekuna.
 • Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy).
 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.
 • Emisja głosu.
 • Praktyki zawodowe.
Cena: 1.800 PLN (możliwe raty 0%).

Czas trwania:

200 godzin dydaktycznych + 80 godzin praktyki zawodowej. Nauka w systemie weekendowym (piątek od godz. 16.30, sobota i niedziela od godz. 9.00). Nauka w trybie hybrydowym tj. zajęcia zdalne (teoria) + zajęcia stacjonarne (praktyka)

Ważne informacje

Zajęcia teoretyczne odbywają się zdalnie poprzez aplikację TEAMS. Zajęcia praktyczne odbywają się stacjonarnie w budynkach Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15 lub ul. Broniewskiego 14, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie zgody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2022 roku i zatwierdzonych programów nauczania przez MRPiPS decyzją nr 7/2022 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368 z późn. zm.) a także z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.